En vändpunkt i sikte: Grön el är billigast!

Vi läste om det för en tid sedan i the Guardian och på Motherboard´s hemsida. Och så i går lyftes det fram i Rapports sändning kl. 19.30. Nyheten som är en vinstlott för hela mänskligheten: Grön el är billigare än både kärnkraft och fossil el. Bingo! Hurra!

Enligt stora investerare har vi nu nått en punkt i historien där förnyelsebart är ett billigare alternativ även utan subventioner. Än tydligare blir det om man räknar med de kostnader som fossil energi medför på klimatet och de kostnader man får för kärnkraftens krav på ökad säkerhet sedan olyckan i Fukushima. Det är den snabba utvecklingen av nya effektivare solceller samt att priset på dem samtidigt har halverats de senaste tre åren som lett till det låga elpriset. Jämförelsepriser som visades var: kärnkraft 124 USD/MWh, kol 66 USD/MWh, gas 61 USD/MWh, sol 60 USD/MWh och vind 37 USD/MWh. Intressant är att vindkraften nu är billigast av dem alla.
 
Se inslaget som börjar 16 min 38 sek in i sändningen. (T o m den 7 nov).


Fossil energi inte längre attraktiva investeringar


Inte nog med att grön el är billigast, stora finansieringsinstitut världen över börjar rata investeringar i fossil energi till förmån för förnyelsebart och energieffektivitet. T ex intervjuades en medlem ur familjen Rockefeller om deras nya strategi att avveckla och sälja sitt ägande i fossila tillgångar och i stället fokusera på förnyelsebart. Klas Eklund, rådgivare i SEB, menade att tillgångar i kol och olja inte längre ses som en tillgång med en långsiktigt säker avkastning, just på grund av att de är en fara för klimatet. Något som Vattenfall har fått känna av med svårigheter att sälja av kolkraftverk ute i Europa, dessutom har man fått skriva ned sina fossila tillgångar kraftigt. Fjärde AP-fonden har beslutat kasta ut de företag inom varje bransch som har de högsta utsläppen av koldioxid, för att säkra investeringsportföljen och öka avkastningen. Enligt vd:n Mats Anderson finns det inte någon konflikt mellan långsiktig hållbarhet och långsiktig lönsamhet.

Förväntad vändning av koldioxidutsläppen

Slutsatsen är att viktiga beslutsfattare i samhället börjar se en risk i att äga och investera i fossilt. Tillsammans med att priset för att generera el är lägre för det förnyelsebara, så är det inte längre orimligt att tro på att vi snart kan se en minskning i utsläppen av koldioxid. En livsviktig och efterlängtad vändpunkt för mänskligheten.

 

Liknande inlägg:

 


Aktuellt / Billigare, Förnyelsebart, Grön el, Koldioxid, fossilt / Permalink / 2
#1 - - Lasse:

Häftigt, verkligheten börjar komma ikapp marknaden!

Svar: Ja det är ju då vi får till de stora förändringarna.
Gunilla Östberg

#2 - - Maja:

Låt oss verkligen hoppas på det. Bra att du skriver om det.

Svar: Tack Maja!
Gunilla Östberg

Till top