Hormonet som styr ”vi och dom-känslan"

Love birds

Oxitocin är ett hormon med många livsviktiga funktioner i kroppen. Mest känt är  hormonet för mammor vid förlossning och amning. Men nu har forskare funnit att det har långt fler funktioner än vi tidigare vetat om.

Stärker gruppkänslan och "vi och dom-känslan"

Oxytocin är kroppens ”lung och ro-hormon" som har till uppgift att stärka relationer, t ex mellan mor och barn, vid förälskelse och vänner emellan. Senare tids forskning har visat att hormonet spelar en stor roll även för gruppkänsla och viljan att tillhöra en grupp.

I en fredlig miljö gör oxytocinet att vi blir vänliga, empatiska och hjälpsamma. Egenskaper som stärker en grupp. Det här är en viktig överlevnadsfunktion eftersom det är lättare att överleva om man är del av en grupp.

I en hotfull situation däremot, har oxytocinet visat sig stärka en ”vi och dom-känsla". På så sätt har hormonet också en roll att försvara gruppen mot yttre fiender. ”Vi och dom-känslan" gynnar den egna gruppen och samtidigt gör hormonet att vi tar avstånd till andra med känslor som fientlighet och skadeglädje.

Oxytocin tillsammans med hjärnans alarmsystem förklarar en hel del

Förutom att oxytocinet kan skapa ”vi och dom-känsla", så upplever vi människor olikheter i värderingar som ett hot. Olikheter i värderingar är ett av de fyra hoten som har förmågan att trigga igång hjärnans alarmsystem och som får oss att agera. Det kan vara allt från vilket fotbollslag man hejar på, om det är okej att äta häst eller hund, vem man får ha sex med, vilket parti du röstar på eller vilken religion du tillhör. Listan kan göras oändlig. Att dras till grupper med liknande värderingar är därför en naturlig handlig utifrån oxitocinets inverkan och våra upplevelser av hotbilder.

Social hållbarhet

Med de här nedärvda och inbyggda överlevnadsfunktionerna i våra hjärnor, så blir det lättare att förstå många av de problem som vi ser i samhället idag. Allt från grannosämja, mobbning, bråkiga fotbollsfans och problem relaterade till vårt mångkulturella samhälle. Mer kunskap och forskning behövs på området men jag är helt övertygad om att vi på sikt kan överbrygga många onödiga avståndstaganden och konflikter genom att ha en djupare insikt i hur de uppkommer.

En viktig slutsats är hur viktigt det är för ett samhälle att ha tydliga grundläggande värderingar så att de människor som bor där vet vad man har att förhålla sig till. I t ex ett land som Sverige blir det särskilt viktigt eftersom kristendomens värderingar hamnat i bakgrunden, då måste vi fylla på med nya värderingar. Vi lever i en global miljö där vi behöver en tydlig gemensam plattform av värderingar för att kunna skapa en långsiktigt social hållbarhet i samhället.

 

Referenser och länkar:

Relaterade inlägg:

 Aktuellt / Hållbarhet, gruppkänsla, hormon, oxytocin, social hållbarhet / Permalink / 2
#1 - - Gunilla Forsmark Karlsson :

Intressant inlägg!

Svar: Tack! :-)
Gunilla Östberg

#2 - - Britt:

Man kan känna igen det du skriver, jag menar det här med att vilja vara med i en grupp och att man vill värna om gruppen. Även det här med värderingar känner jag igen, blir fly förbannad när någon t ex tycker att jag ska göra något som jag inte tycker är rätt (händer ibland på jobbet). Mycket intressant.

Svar: Visst är det intressant att känna igen sig i den forskning som görs. Då har vi ju också möjlighet att utveckla oss.
Gunilla Östberg

Till top