Stora biltvättarhelgen 25-26 april – så tvättar du bilen miljövänligt

För att uppmärksamma miljöproblemen med att tvätta bilen hemma på garageuppfarten anordnas ’Stora biltvättarhelgen’ kommande helg av 'Mitt Vatten', ett initiativ av Svenskt Vatten och som Sveriges kommuner står bakom.

Större miljöbelastning än vad man kan tro

I Sverige tvättar vi våra bilar ungefär 30 miljoner gånger per år, av dessa sker 20 miljoner hemma på garageuppfarten eller på gatan. Problemet är att tvättvattnet rinner ned i dagvattenbrunnar och går då direkt till närliggande vattendrag utan att renas. Enligt organisationen Håll Sverige Rent innebär det att 5,5 ton tungmetaller, 5000 ton avfettningsmedel, bilshampo och bilvax samt 2000 ton olja riskerar att hamna i våra vattendrag.

Många av ämnena bryts inte ned utan anrikas i vårt ekosystem och påverkar därför både vattenkvalitet och organismer som lever i vattendragen negativt. Svenskt Vatten gör en liknelse med att varje gång vi tvättar bilen på gatan så skjuter vi över en miljökostnad på i storleksordningen 200 kr per tvätt på naturen. Det innebär en årlig miljökostnad på 4 miljarder som någon i framtiden måste betala priset för.

I många kommuner är det till och med förbjudet att tvätta bilen på platser där avloppsvattnet inte renas. Där kan man få upp till 10.000 kr i böter. Uppgifter om just din kommun hittar du på kommunens hemsida.

Så här tvättar du miljövänligt

  • Bästa rådet är att tvätta bilen i en tvätthall, helst på en miljömärkt station där avloppsvattnet renas till en högre grad. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.

  • Näst bästa rådet är att, om man inte har tillgång till en tvätthall, tvätta bilen på en gräsmatta eller en grusgång med miljömärkta bilvårdsprodukter. Då stannar det mesta av föroreningarna kvar i det översta markskiktet, vilket i alla fall är bättre än att det rinner ned i dagvattenbrunnarna.

 

Här hittar du miljömärkta bilvårdsprodukter:

Här hittar du miljömärkta tvättarhallarRes hållbart / biltvätt, miljövänlig biltvätt / Permalink / 0
Till top