Nu blir taxibilarna allt mer klimatsmarta

Åker du taxi ibland? Har du funderat på vilket bränsle taxibilarna kör på?

Numera finns det många taxibolag runt om i landet som aktivt ställer om sin fordonsflotta till miljöbilar. Vissa tar steget längre och investerar i fordon som drivs med fossilfria bränslen. Och så finns det de som är riktigt ambitiösa med planer på att vara helt fossilfria 2025, dvs tidigare än vad FN:s, EU:s och Sveriges målsättning är. Det är Taxi 020 som vågat ta täten och visar nu vägen för hur det kan gå till att ställa om.    Foto: Taxi 020.

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas, vätgas eller andra förnybara drivmedel. Till miljöbilar räknas även bilar som drivs med bensin eller diesel förutsatt att de drar väldigt lite bränsle. Eftersom allt fossilt bränsle bidrar till växthuseffekten så måste det slutliga målet vara helt fossilfritt. Och då duger varken bensin eller diesel från fossila källor.
 
Genom att aktivt välja taxibolag som kör med miljöfordon bidrar du till minskade utsläpp av växthusgaser. Du kan även använda din konsumentkraft och specifikt fråga efter bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Hör med ditt favorittaxibolag vad som gäller för just deras bilar.
 
Stor eloge till alla taxibolag som tagit ställning för klimatet!

 

Här är några exempel på taxibolag med miljöprofil:

  • Taxi Stockholm har 97 % miljöfordon och tio bilar från Tesla på väg in i flottan
  • Taxi 020 ska bli fossilfria 2025 och testar just nu en vätgasbil
  • Taxi kurir 85 % av flottan i Sverige är miljöfordon vilka kan beställas specifikt
  • Taxi Göteborg är certifierade enligt Säker Grön Taxi
  • Linköping miljötaxi kör med enbart biogasdrivna bilar
Läs mer:


Res hållbart / Klimatsmart, miljöbilar, taxi / Permalink / 0
Till top