Så här ser FN:s hållbarhetsmål 2016 – 2030 ut

2010 UN Climate Talks

Många hittar till denna artikel, det finns nu en uppdaterad och mer aktuell resumé av FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som du hittar genom att klicka på denna länk. (Red. anm.)

De flesta av oss har säkert hört talas om superåret 2015 då världens ledare träffas vid tre olika tillfällen för att dels komma överens om ett nytt globalt avtal för en hållbar utveckling av vår planet, dels ett nytt klimatavtal. FN:s generalförsamling träffas den 25 september för att klubba de 17  utvecklingsmålen i Agenda 2030 som ska säkerställa en hållbar utveckling för alla människor och för vår planet. Avtalet kommer att ersätta Milleniummålen och gäller från 2016 fram t o m 2030. I början av december ska världens ledare träffas på nytt i Paris för att teckna ett nytt klimatavtal.  Forskare och andra experter menar att med de 17 nya hållbarhetsmålen och ett nytt klimatavtal kommer mänskligheten få en ny långsiktig hållbar riktning.

Här är en kort sammanfattning om vad de nya 17 hållbarhetsmålen handlar om. (Här hittar du mer uppdaterad information)

1.     Utrota fattigdom för alla

2.     Utrota hunger och skapa hållbart jordbruk

3.     Säkerställa hälsa och välmående för alla

4.     Erbjuda utbildning till alla av hög kvalitet och möjligheter till ett livslångt lärande

5.     Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors rättigheter

6.     Rent vatten och sanitet till alla samt hållbar hantering av färskvatten

7.     Hållbar energi som är tillgänglig och överkomlig i pris för alla

8.     Främja jobb för alla samt en hållbar ekonomiskt tillväxt

9.     Bygga och främja hållbara infrastrukturer, industrier och innovationer

10. Minska ojämlikheten mellan länder

11. Utveckla samhällen och städer hållbart, tryggt och trivsamt

12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion

13. Agera omedelbart på klimatförändringarna

14. Säkerställa att haven exploateras hållbart

15. Säkerställa en hållbar utveckling av jordens ekosystem: mark, skog, hav, luft och biologisk mångfald

16. Främja fred, rättvisa och starka institutioner

17. Stärka partnerskapet mellan länder för att uppnå dessa mål

Målen kan verka övergripande och lite luddiga, men för vart och ett av dem finns delmål med mätetal definierade. Vad gäller t ex första punkten är målet att halvera antalet människor som lever i fattigdom fram till 2030. Totalt är 169 delmål formulerade för de 17 målen. 

Vi konsumenter kan starta redan nu

Det finns faktiskt en hel del som vi konsumenter kan göra redan nu. Bara genom att gå igenom de 17 punkterna i listan ovan får man en vägledning och inspiration till olika alternativ. T ex att skänka pengar till hjälporganisationer, att främja rättvisa och jämlikhet, att köpa grön el, att spara på vattenanvändning och energi, att köpa ekologisk mat, att resa mer kollektivt eller cykla, att köpa MSC-märkt fisk och så vidare. Vad man än startar med så är det början på en hållbar resa och en hållbar livsstil.

 

Läs mer:Agenda 2030, Aktuellt / FN:s klimatavtal, hållbar utveckling, hållbarhetsmål / Permalink / 1
#1 - - Malin Gustavsson:

Tack för översikten, hade faktiskt ingen aning om att det var så många mål. Och så olika. Måtte de komma överens. 😩

Svar: Jag är övertygad om att våra politiker inte vågar komma hem från mötet utan en överenskommelse. Trycket utifrån är för högt. Vi håller tummarna för det!
För en hållbar värld

Till top