Svart på vitt! Utsläppen av växthusgaser kartlagda, land för land.

Tio länder står för dryga två tredjedelar av världens utsläpp av växthusgaser. Det visar nya data från World Resources Institute (WRI). WRI’s CAIT Climate Data Explorer, ett verktyg för att sammanställa och illustrera fakta om klimatet, är en viktig informationskälla för världens forskare och beslutsfattare. Ambitionen är bland annat att skapa en så rättvisande bild som möjligt av läget inför FN:s stora klimatförhandlingar i Paris i december då ett nytt klimatavtal ska tecknas. Här är några smakprov.

Under 2012 släpptes otroliga dryga 43 000 megaton (43 000 miljoner ton) växthusgaser ut. Fördelningen av dessa utsläpp visas i figuren nedan land för land.


  • Utsläppslistan 2012 toppas av Kina följt av USA, EU:s 28 länder, Indien, Ryssland, Japan, Brasilien, Indonesien, Mexiko och Iran. Dessa länder står för drygt två tredjedelar av de totala utsläppen.
  • Utsläppen kommer framför allt från energisektorn. Därefter jordbruket och industrisektorn.

 

Några olika perspektiv

WRI visar med ett antal olika historiska perspektiv, bland annat de totala ackumulerade utsläppen land för land mellan 1850 – 2011. Intressant är att här är det endast fem länder som står för två tredjedelar av de totala utsläppen: USA tillsammans med EU:s 28 länder toppar överlägset listan följt av Kina, Ryssland och Japan.

Ett annat perspektiv är utsläppen per capita. 2012 låg Kanada i topp med nära 25 ton per person och år, följt av USA 19 ton och Ryssland dryga 15 ton. Detta kan jämföras med EU:s 8 ton, världens snitt på dryga 6 ton och Indien som endast släpper ut ca 2 ton per person och år.


Kraftfulla världsledare eftersökes
 
Fram till nu har få av världens ledare visat prov på ansvarstagande eller vilja till globalt samarbete gällande klimatet. Viktiga beslut och globala samarbetsavtal har lyst med sin frånvaro på FN:s klimatmöten genom åren trots ett halvt sekel av allt mer högljudda varningar från vetenskapen. Under 2014 och 2015 har vi dock sett ett ökande engagemang för klimatet, även från toppolitiker som t ex Obama. Tiden börjar bli knapp om vi ska hinna bromsa uppvärmningen till högst två grader så världen behöver fler som gör som Obama. Inte minst våra svenska politiker. Parismötet i december kommer därför att bli ett sanningens möte: Ska världens ledare äntligen ta sitt ansvar genom att verka för ett globalt samarbetsavtal där fokuset inte handlar om den egna nationens bästa utan planetens och ekosystemets framtid?
 
Relaterade artiklar:
Aktuellt / Utsläpp, Växthusgaser, WRI, ackumulerade, länder, världsledare / Permalink / 0
Till top