Paris levererar! Grattis världen och framtida generationer!

Det har skrivits historia. Ett nytt globalt klimatavtal har tecknats. Världen kan andas ut.
 
Det var med stor glädje som världens politiska ledarskap kunde rapportera om det signerade klimatavtalet. Det var ingen tvekan om att världens ledare andades ut och gladdes åt att ha fört avtalet i hamn. En av världshistoriens viktigaste överenskommelser.

Det som är mest glädjande är att världen nu har ett rättsligt bindande avtal och att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet landade dessutom i en liten, men ytterst viktig skärpning: att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader som är den planetära gränsen för att säkra klimatet. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden.  De globala utsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" för att sedan minska. Avtalet börjar gälla år 2020 med avstämningar var femte år med start 2018. Så även om de 185 länder som har lämnat in frivilliga nationella klimatplaner i dagsläget inte klarar tvågradersmålet, så gör skrivningen i det nya avtalet att kraven kan skärpas med tiden.

Det här avtalet ger en tydlig signal till alla länder, städer, företag och alla oss vanliga människor att skyndsamt ställa om. Vi kan alla tillsammans klara klimatutmaningen. Tillsammans med Agenda 2030, FN:s globala avtal för hållbar utveckling som antogs i september i år, kan mänskligheten börja tro på en mer hållbar utveckling.

Äntligen, äntligen, äntligen kan vi börja känna hopp inför framtiden! Det här var den bästa julklappen!

 

Läs mer:Agenda 2030, Aktuellt / Paris, globalt klimatavtal / Permalink / 2
#1 - - Eva:

Vilken lättnad. Nu kör vi!

#2 - - Peter:

Underbart! Grymt!

Svar: 👍🏻
För en hållbar värld

Till top