Visste ni att…?

  • … trots att klimatförändringarna är både påtagliga och mätbara redan nu, och att 97 procent av världens klimatforskare är eniga om orsaken, så fortsätter de stora oljebolagen att leta efter nya olje- och kolfyndigheter?
  • … finansiering av fossila tillgångar ofta sker med våra privata sparpengar i fonder, bankmedel och pensionsfonder?
  • … många stora finansieringsinstitut och pensionsfonder aktivt avyttrar sina fossila tillgångar på grund av för hög risk?
  • … oljeindustrin fortfarande efter 100 år subventioneras på i storleksordningen 5000 miljarder kronor per år enligt International Energy Agency (IEA)?
  • … fortfarande 2015 så behöver inte företagen ta det hela ansvaret för sin påverkan på natur och människor?


Behovet av ett globalt hållbarhetsavtal är avgörande för planetens och mänsklighetens framtid. Nu gäller det att FN:s pågående klimatmöte i Paris, COP21, kommer ut med ett rykande färskt avtal som möjliggör en ny hållbar riktning för världen. Till helgen bör vi ha besked!

Vill du mäta din egen klimatpåverkan?
Testa på Klimatkontot, IVL Svenska Miljöinstitutet, klicka på bilden nedan. Här får du en tydlig bild om var dina utsläpp kommer ifrån och också tips om hur du kan minska dem.

 

 

Läs mer:Aktuellt / klimatförändringar, klimatkontot / Permalink / 0
Till top