Obama tar krafttag för klimathotet

Än en gång lyfter Obama frågan om klimathotet och att det är dags att börja agera. I hans årliga tal till nationen i veckan lyftes klimatförändringarna fram som det största hotet för USA:s nationella säkerhet. Obama hänvisade till att världens bästa forskare har påvisat att människans aktivitet påverkar klimatet negativt. Om vi inte agerar resolut för att motverka klimatförändringarna får vi se stigande havsnivåer, intensivare och längre värmeböljor, farliga torrperioder och översvämningar som leder till massmigration, konflikter och svält.
 
SVT Rapport den 21 januari: Obamas årliga tal till nationen.


Obamas tydliga budskap spelar en stor roll för klimatutvecklingen. Tillsammans med påven Francis´ encyklika, ett speciellt påvligt brev där han uppmanar alla katoliker att agera för klimatet, har vi nu två stora världsledare som tydligt visar kraftfullt ledarskap i klimatfrågan. Om fler stora ledare världen över, både politiska och inom näringslivet, låter sig inspireras av påven och Obama så skulle vi säkert kunna räkna med att få fart på omställningen under de närmaste åren. Något som är både efterlängtat och nödvändigt.

Men tiden är knapp. I väntan på att de stora politiska besluten ska tas för att ställa om vårt samhälle kan vi som privatpersoner påskynda utvecklingen genom att själva leva med en så hållbar livsstil som möjligt.

 *     *     *

Relaterade inlägg:Aktuellt / Obama, hållbar livsstil, klimathotet, påven / Permalink / 1
#1 - - Andreas:

Vår ärkebiskop står också bakom klimatfrågorna. Ju fler som gör det dest bättre. Alla måste vara tydliga med van man vill.
Adde

Svar: Det är ju väldigt bra att även Sveriges ärkebiskop står bakom! Håller med om det där med tydligheten. Avgörande!
Gunilla Östberg

Till top