Minskar klimatutsläppen med fler kvinnor i bolagsstyrelser? Nytt forskningsprojekt på KTH.

Royal institute of technology Sweden 20050616

Tidigare studier har visat att kvinnor värderar miljön högre än vad män gör. Därför startar nu ett forskningsprojekt på KTH där man ska undersöka om fler kvinnor i styrelser innebär att utsläppen minskar i de företag de företräder.

– Om kvinnors högre miljöengagemang går att översätta i beteende är emellertid en annan sak, säger Misse Wester, forskare på KTH. Det är bland annat det vi ska ta reda på nu. Det händer något med fler kvinnor i styrelser, det har man bl. a. visat i Norge där lagen om en jämn könsfördelning gällt sedan 2006. T ex har man kunnat visa att personalomsättningen minskar i företag med fler kvinnliga styrelseledamöter, fortsätter Wester. Så nu vill vi även se om det även påverkar miljön och utsläppen.

Studien kommer att fokusera på företag med höga utsläpp som transportbolag, tillverkande företag och energiproducenter. Svenska och norska företag kommer att ingå i studien. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, och det handlar om 4,4 miljoner fördelat över tre år. Arbetet leds av Annika Carlsson-Kanyama.

Äldre framgångsrika män bromsar miljöutvecklingen

Andra studier från bl. a Linköpings universitet har visat att den typiske klimatskeptikern är äldre framgångsrika män som försvarar den industrialisering de själva varit med och utvecklat. Det är också de som framförallt representerar många styrelser idag. Det är därför en rimlig ansats i KTH-projektet att tro att fler kvinnor i bolagsstyrelser kan komma att påverka företagen att minska på klimatutsläppen. Resultatet av studien kan därför få en stor betydelse för företagens klimatengagemang i framtiden. Skillnaden i miljöengagemang är inte lika stor då man jämför yngre män och kvinnor.

Läs mer:Aktuellt / KTH, klimatutsläppen / Permalink / 0
Till top