Ökad produktion ledde INTE till ökade utsläpp – trendbrott för 2014

Windkraft1

Preliminära siffror för 2014 visar att koldioxidutsläppen från energisektorn inte ökade jämfört med året innan, trots att produktionen ökade med ca 3 % under samma tid. Det är första gången under de 40 år som mätningar pågått där utsläppsnivån inte längre är kopplad till produktionen.

Det rapporterade International Energy Agency (IEA) som menar att det framför allt är satsningar på förnyelsebart och energieffektivisering i Kina och i OECD-länderna som gett resultat. Trots det positiva resultatet vill IEA’s verkställande direktör Maria van der Hoeven uppmana till ytterligare åtgärder.
- De senaste uppgifterna om utsläppen är verkligen uppmuntrande, säger van der Houven, men det finns ingen tid för att sätta sig ned och vara nöjd eller att använda denna positiva nyhet som en ursäkt för att inte fortsätta agera.

Mer detaljer kring resultaten kommer att komma i en specialrapport i juni 2015, där analyser och förslag kommer att presenteras för att stödja beslutsfattare i olika länder i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna.

Låt oss hoppas att detta är den första utsläppsmätningen som visar på ett långsiktigt trendbrott. Ett trendbrott som vi kan tacka energisektorn för.Aktuellt / koldioxidutsläpp, trendbrott 2014, utsläppsmätningar / Permalink / 0
Till top