Unikt projekt i Uppsala ska lära boende att leva klimatsmart

Projektet Klimaträtt ska i fullstor skala lära boende i en ny Svanenmärkt hyresfastighet i Uppsala att leva klimatsmart. Projektets ambition är att ta ett helhetsgrepp på all personlig konsumtion och vägleda de boende till en mer hållbar livsstil.
 
Genom att använda sig av en smart app som är uppkopplad till ett antal olika databaser får de boende hjälp att göra rätt val i vardagen. De får också löpande feedback på deras personliga klimatbelastning och kan på så sätt direkt se konsekvenserna av deras egna val. Förväntningarna är att kunna minska klimatbelastningen med ca 40 %. Projektet är ett samarbete mellan ett antal olika parter; ICA, Uppsala kommun, Vinnova, Uppsalahem, Chalmers, Upplands lokaltrafik, Energimolnet m.fl.
 

Nyckeln till framgång

Det som gör projektet så intressant i min mening är att de tar ett helhetsgrepp över den personliga konsumtionen; boende, resor, mat och övrig konsumtion. De boende får på ett enkelt sätt direkt feedback på vilka val som leder dem till en mer hållbar livsstil.

En annan viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan politiker, högskolor, näringsliv och konsumenter. Något så komplext som att ställa om ett samhälle till fossilfritt kräver en bred kunskap, resurser och handlingskraft, vilket man skapat förutsättningar för i projektet. Tillsammans når man så oändligt mycket bättre resultat.

Än så länge är appen bara till för deltagarna i projektet.

Här hittar du klimatsmarta tips i vardagen:Aktuellt, Bo & lev hållbart / Klimatsmart, hållbar livsstil / Permalink / 1
#1 - - Karla:

En sådan app vill jag ha! Men tack för alla tips som du skriver om i bloggen. Jag tar till mig mer och mer. :-)

Svar: Tack! Det är ju så man ställer om till en hållbar livsstil: steg för steg! :-)
För en hållbar värld

Till top