Oxford University tar ställning för klimatet

Oxford-University-Press

I veckan meddelade Oxford University att man kommer att divestera i företag som är involverade i utvinning av kol och oljesand av moraliska skäl. Ett viktigt första steg mot en hållbar investeringspolicy.

Därmed har ytterligare ett universitet i Storbritannien bestämt sig för att utesluta investeringar i fossila bränslen. Tidigare har Glasgow University, Bedfordshire University, University of London SOAS and London School of Hygiene and Tropical Medicine beslutat sig att divestera.

Universitetens beslut att diverstera i fossila bränslen är resultatet av en världsomspännande kampanj där tusentals studenter, akademiker och alumner gått samman och undertecknat ett öppet brev till de olika universiteten och andra institutioner där man uppmanar dem att avyttra alla fossila tillgångar till förmån för klimatförändringarna. Universiteten är en förebild i samhället så betydelsen av deras beslut är viktigt enligt ledarna för kampanjen. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet till andra investerare.

Dock gick Oxford University inte hela vägen, dels utesluter man inte investeringar i alla fossila bränslen och det berör endast direktägda tillgångar vilket man får stark kritik för. Alumner från Oxford University uppmanar alla att hålla inne donationer till universitetet till dess att de beslutat sig för att avyttra alla sina fossila tillgångar. Dessutom kommer sjuttio alumner, bland annat entreprenören Jeremy Leggett och journalisten George Monbiot, att lämna tillbaka sina examina till Oxford University eftersom universitetet inte har förbundit sig att helt avstå fossila tillgångar. Detta ska ske redan lördagen den 23 maj.

Allt fler divesterar

Omkring 200 institutioner världen, med en sammanlagd tillgång på ca 50 miljarder USD har åtagit sig att avyttra tillgångar i fossila bränslen, bland andra Rockefeller Brothers Foundation, British Medical Association och Church of England. Även University of Washington har i dagarna tagit beslut om att divestera koltillgångar. Avyttringen av fossila bränslen är en snabbt växande rörelse och kommer att få stora konsekvenser på deras värde.

I Sverige har Chalmers och Högskolan i Jönköping tagit de första viktiga stegen och börjat avyttra mindre fossila tillgångar. I juni ska Lunds, Göteborgs och Uppsalas universitet ta beslut om man ska avyttra sina fossila tillgångar.

 

Läs mer:

 Aktuellt / Fossilfria tillgångar, divestera, klimatet, oxford university / Permalink / 0
Till top