Kaffe, kaffe, kaffe - men ekologiskt!

Att kaffe är hårt besprutat är inget nytt. Kaffe är nämligen en av de mest besprutade grödorna av alla. Allt för ofta används även kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i EU, men som på något underligt sätt hittar in i våra butiker på ett mer eller mindre seriöst sätt.
 
De kemiska preparaten ställer till skada för både människor, djur och insekter. Konventionell odling med konstgödsel och bekämpningsmedel leder till att jorden utarmas samt att vatten och jord kontamineras med bekämpningsmedel. Efter ca 30 år går det inte längre att odla utan ny fräsch regnskog måste skövlas för nya odlingar.
 
Därför gör vi naturen och oss själva en stor tjänst genom att köpa ekologiskt kaffe. Naturskyddsföreningen har nyligen visat att det endast kostar 12 öre mer per kopp att dricka ekologiskt jämfört med konventionellt kaffe. Och nyttan är stor:
  • Du slipper alla restkemikalier i kaffet
  • Marken och vattnet där kaffet odlas förgiftas inte
  • Kaffearbetarna utsätts inte för hälsovådliga ämnen.
  • Den biologiska mångfalden gynnas, både växter, djur och insekter
  • Med rätt ekologiska odlingsmetoder gynnas klimatet och jorden behåller sin bördighet

Ekologiskt kaffe märkta med KRAV eller EU-lövet garanterar att du gjort rätt val. Är kaffet dessutom Fairtrade-märkt kan kaffearbetarna leva på sin lön.

 

Läs mer:Drick & ät hållbart / ekologiskt, kaffe / Permalink / 1
#1 - - Gunilla:

Detsamma gäller te!

Till top