Våra hav är en guldgruva - så här förblir de det!

 

Tillhör du de som älskar fisk och skaldjur av alla de sorter? Som ofta förgyller fredagkvällar med något extra gott från fiskaffären? Eller älskar du att segla och surfa? Då finns det ytterligare anledning till att ställa om till en hållbar livsstil. Vårt sätt att leva och konsumera påverkar nämligen inte bara klimatet utan också hela det marina ekosystemet. Överfiske, övergödning, utsläpp, nedsmutsning, försurning och uppvärmning är bara några exempel på vad vi utsätter våra hav för. Tjugofyra timmar om dygnet, året om.  

Haven är viktiga för oss människor. Därifrån hämtar vi stora delar av vår mat och det är många människor som försörjer sig med jobb inom fiskeindustrin och sjöfarten. Många av oss bor nära kuststräckor och vi turistar mer än gärna nära eller på havet. Bara i Florida Keys i USA genererar turismen 1,2 miljarder dollar varje år. Hundratalsmiljoner människor på jorden är direkt beroende av vad haven har att ge.
 
Det är havens förmåga att skapa gratis ”ekosystemtjänster”, det vill säga tjänster som är gratis och som förnyar sig själva, som berikar våra liv på ett sätt vi inte alltid tänker på. Det kan handla om havens förmåga att producera fisk och skaldjur, generera energi, egenrening av vattnet, dämpa effekter av stormar och översvämningar, dämpa effekterna av klimatförändringar och förmågan att vara tilltalande för turismen.

Havens förmåga att producera dessa ekosystemtjänster har dessvärre försämrats kraftigt under de senaste 50 åren vilket visades i FN-studien ”Millenium Ecosystem Assessment” 2005. Under samma period har människan gått från att vara ca 3 till 7 miljarder människor så problemen accelererar. Forskarna har länge varnat för de effekter människans framfart medför och som vi nu börjar se effekterna av:

Varmare hav och smältande isar leder till stigande havsnivåer.
Bara sedan 1900-talets början har havsnivån ökat med i genomsnitt 20 cm. Innan 2100 är till ända förutspår forskarna att havsnivån kan ha stigit med upp till en meter. Det kommer att få långtgående konsekvenser eftersom det på många platser kan innebära 100 meter mindre strandremsa. Men det är inte stopp med det, forskarna varnar för tvåsiffriga stigningar i havsnivån. Värmen påverkar också ekosystemet med döende korallrev som ett exempel. Se NASA pedagogiska film varför havsnivån stiger när klimatet blir varmare.


Försurningen av haven påverkar det marina ekosystemet

Havens förmåga att binda koldioxid har varit till stor nytta för mänskligheten eftersom det dämpar effekterna på klimatet. Men samtidigt blir haven allt surare (koldioxid i vatten bildar en svag syra) och det kommer att få effekter på vattenlevande djur som fiskar, skaldjur, kräftdjur, koraller och plankton. Forskarna varnar t ex för att vattendjuren kan få svårt att bilda kalk vilket är nödvändigt för att bilda skal och skelett. I laboratorieskala har man också sett effekter som att fiskars riskbenägenhet ökar vilket innebär att de inte flyr undan faror. Andra effekter man sett är att det tar längre tid för vissa arter att gå från yngel till vuxen individ vilket också gör dem till lätta byten för rovfiskarna.

Förorenade hav leder till sämre ekosystemtjänster
Utsläppen i haven är gigantiska. Allt från avlopp, gödningsämnen, läkemedel, kemikalier till mängder av plast och annat skräp. Allt påverkar ekosystemet. Situationen börjar bli akut på många platser runt om i världen med döda havsbottnar, giftig fisk och plastpartiklar som driver omkring och letar sig in i ekosystemet genom att djuren tar plasten för mat.

Utvinning av olja, gas och mineraler från havsbotten hotar de lokala ekosystemen
Ett aktuellt exempel i nära tid är oljekatastrofen i Mexikanska golfen 2010. Effekterna av katastrofen har slagit hårt både mot fiskeindustrin och turistnäringen och som man kommer att få leva med under många år framöver.

Turismen ogillar nedskräpning och förorenade hav
Turismen minskar tydligt i områden där haven är nedsmutsade och förorenade. Och det är lätt att förstå, vem vill spendera sin semester bland skräp och förorenade stränder? Turismen vill ha en naturupplevelse i dess renaste form, allt annat undviker man.

Rädda haven med din livsstil

Vi har alltså mycket att vinna på att ta hand om våra hav. Bästa sättet är att ställa om till en hållbar livsstil där vi successivt minskar vår påverkan på miljön. När det gäller rädda våra hav handlar det i första hand om att:

  • Minska utsläppen av växthusgaser, dvs. minska användningen av fossila bränslen
  • Köpa MCS- eller ASC-märkt fisk
  • Använda så lite kemikalier, rengöringsmedel, hygienartiklar och läkemedel som möjligt
  • Äta ekologisk mat
  • Minimera användningen av plast och se till att uttjänt plast hamnar i återvinningen.

Allt kan inte vi som privatpersoner och konsumenter göra, men vi kan utöva påtryckning både på våra politiker och de företag genom att visa vad vi vill ha. Genom vår konsumtion visar vi vägen!

 

Läs mer:Aktuellt, Bo & lev hållbart / ekosystem, ekosystemtjänster, försurning, hav, havsnivåer / Permalink / 2
#1 - - Bosse:

Nu är det dags att börja... Nu vill man inte vänta längre. Kloka ord!

Svar: Tack! Ja det är lika bra att börja eftersom det är en resa att ställa om. Ju förr vi börjar desto bättre är det! :-)
För en hållbar värld

#2 - - Anonym:

Var rädd om våra hav!

Svar: Verkligen!
För en hållbar värld

Till top