Regeringens haltande ambitioner i klimatomställningen

VindkraftverkRegering har som ambition att Sverige ska bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna i världen. Regeringens ambition är att visa ledarskap inför världen genom att ta ansvar på hemmaplan. Förväntningarna är samtidigt att den gröna omställningen ska skapa nya jobb och tillväxt. De vill satsa inom områden som förnybar energi, fossilfria transporter och investeringsstöd för minskade utsläpp. 

För att nå målet krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat initiativet ”Fossilfritt Sverige” där man tillsammans med svenska aktörer aktivt ska ta sig an den stora utmaningen. Fossilfritt Sverige är ett samarbete mellan regering, företag, kommuner, regioner och organisationer och där ”tillsammans” är nyckeln till framgång för att få fart på omställningen. Så här långt är allting bra.

Hur ska vi då nå målen?

Regeringens vision är att Sverige ska ha ett energisystem som är helt baserat på förnyelsebara energikällor. Grunden är att få bort alla fossila bränslen. Här ser regeringen en väg att hand i hand med att elektrifiera transporterna öka produktionen av förnyelsebar el. Samtidigt investerar man i projekt som driver på utvecklingen av fossilfria transporter, som t.ex. infrastruktur för laddstationer och produktion av biogas. Regeringen vill också satsa på solenergi.

Men det finns en annan sida av myntet. Det handlar inte bara om vad vi släpper ut inom Sveriges gränser. Räknar man från ett konsumentperspektiv ser bilden helt annorlunda ut. Jag skrev om detta i ett tidigare inlägg, att Sverige kan tyckas ha en ganska positiv utveckling med minskade utsläpp av växthusgaser på omkring 20 procent mellan 1990 till 2013, då räknat från ett nationellt geografiskt perspektiv. Tittar man istället utifrån ett konsumentperspektiv har istället utsläppen ökat med i samma storleksordning under samma tidsperiod, de är dessutom över 60 procent högre än de geografiska utsläppen. 

Detta perspektiv har regeringen inte fångat i sina visioner. Klimatförändringarna är inte nationella, de drabbar planeten var man än befinner sig. Det vore därför rimligt att arbeta med båda perspektiven, och sätta upp ambitioner även för konsumentperspektivet. Annars blir det svårt att nå våra globala klimatmål.

Hur kan jag som konsument bidra?

Konsumtionsperspektivet tar hänsyn till allt vi konsumerar oavsett vilket land det producerats i. Det handlar om utsläpp från transporter, boende, mat och övrig konsumtion. I inlägget "Fyra områden där du kan göra skillnad för klimatet" får du tips om hur. Ett bra första tips för oss i Sverige är att minska på flygresor och att äta mindre kött.

 

Läs mer:

 Aktuellt / geografiskt perspektiv, klimatomställningen, konsumtionsperspektiv, regeringen / Permalink / 1
#1 - - Anonym:

De har börjat i alla fall...

Till top