För andra året i rad: Utsläppen av växthusgaser har stagnerat!

Trots att världsekonomin växte med 3,1 procent under 2015 så ökade inte utsläppen av växthusgaser. Detsamma gällde för 2014 med 3,4 procents tillväxt, så nu är det andra året i rad vi ser samma effekt. Det här är goda nyheter för klimatomställningen.

                       Källa: IEA
 
Normalt följer utsläppen av koldioxid världsekonomin. Men för 2014 och 2015 ser vi nu ett nytt fenomen, utsläppskurvan har stagnerat trots att världsekonomin växer. Det innebär att omställningen från fossilt till förnyelsebart nu börjar ge effekt. Det här rapporterade IEA (international Energy Agency) efter att ha släppt preliminära data för 2015. Det som gett effekt är övergången till förnyelsebart, främst vind, och energieffektivisering. Kina och USA har båda minskat sina utsläpp medan andra delar av Asien och Mellanöstern har ökat.
 
Det som tidigare varit en sanning är därför nu till ända, nämligen att tillväxt endast är möjlig med användning av fossilt bränsle. Under de 40 år som IEA följt utsläppskurvan är det endast vid några tillfällen som utsläppen stod stilla eller föll: 1980, 1992 och 2009 och då var det ekonomisk kris i världen.
– Nu vet vi att 2014 inte var en engångsföreteelse och att omställningen till förnyelsebar energi är helt kompatibel med tillväxt, säger IEA:s Executive Director Fatih Birol.
 
Det här är väldigt viktiga resultat för framtiden och väldigt välkomna!
 
 Läs mer:


Aktuellt / Utsläpp, Växthusgaser, omställning, stagnerat / Permalink / 0
Till top