FN:s klimatrapport entydig – dags för krafthandling!

Nu är den här, rapporten som FN:s klimatpanel arbetat med i 7 år. Mer än 1000 av världens främsta forskare från 160 länder har varit med och bidragit till den nya sammanfattande IPCC-rapporten som lanserades den 2 november.  En rapport som är en temperaturmätning av jordens tillstånd och innehåller analyser av olika framtida scenarier.

 
Det absolut viktigaste med rapporten är att samtliga 195 IPCC:s medlemsstater, med deras regeringar och forskare står bakom den. Det råder alltså en bred och global vetenskaplig konsensus om innehållet. Dessutom är alla eniga om att det är NU vi har chansen att göra något. Kunskapen och de tekniska lösningarna finns.  Nästa steg är att världens alla ledare börjar agera målinriktat och kraftfullt.
 
Vad säger då rapporten?

Rapporten konstaterar att klimatförändringarna redan är här och att de påverkar hela vår jord. Försurning av haven, smältande isar, stigande havsnivåer och extrema väder är alla tydliga tecken på ett varmare klimat. Enligt rapporten är den främsta orsaken människans användning av fossilt bränsle.
 
Här är några sammanfattande slutsatser som WWF gjort om rapporten:
  • Det finns fortfarande tid att undvika katastrofala effekter av klimatförändringarna, men då måste vi börja NU. Fossilt bränsle måste snabbt fasas ut.

  • Utsläppen av koldioxid måste snabbt minskas för att säkerställa att medeltemperaturen inte ökar med mer än två grader. Redan 2020 måste utsläppskurvan vänt nedåt, d.v.s. att utsläppen i absoluta tal minskar år efter år. År 2050 måste utsläppen vara nere på noll.

  • Världen har råd att bekämpa klimatförändringarna. Att inte göra något blir extremt mycket dyrare och innebär en ödesdiger framtid för mänskligheten. Dessutom gynnar en omställning världsekonomin.

  • Samtidigt som omedelbara åtgärder måste vidtas för att minska utsläppen, måste vi anpassa oss efter de klimatförändringar som vi redan orsakat. Samhällsplaneringen måste ta klimatförändringarna i beaktande.

Med rapporten och den konsensus som finns kring den så är det bara att börja agera. Regeringar i alla länder, beslutsfattare i näringslivet och alla privatpersoner runt om i världen, alla måste hjälpa till på den nivå man har möjlighet. Generellt gäller att ju rikare vi är, desto större utsläpp förorsakar vi.

Var med och påverka - skriv på ett upprop för ett mer kraftfullt politiskt agerande!

Regeringen och alla lokala politiker har den viktigaste och mest kraftfulla inverkan på omställningen mot ett fossilfritt samhälle. De sätter ramverk, inför styrmedel och kan skapa stimulans för förändring.   

Jag har startat en petition för att påverka våra regering att agera kraftfullt i enighet med IPCC-rapportens intentioner. Du får mer än gärna delta i detta upprop genom att skriva under skrivelsen. Dela gärna detta inlägg till så många som möjligt så får vi kraft bakom orden!

SKRIV UNDER HÄR.

 


Agenda 2030 / IPCC-rapporten, klimatförändringar, klimathotet / Permalink / 0
Till top