Bättre att vara positiv än negativ!

Det var säkert ingen nyhet. Men nu har forskningen kunnat visa det i kliniska undersökningar, både vad gäller livslängd, sjukdomar och hur framgångsrik man är i livet.

Det handlar om ditt mentala tillstånd och förhållningssätt i livet. De flesta vet att stress är negativt och att det har en skadlig inverkan på hälsotillståndet, som t ex högt blodtryck, depression, hjärt- och kärlsjukdomar. Men hur många känner till att ett meditativt tillstånd och en positiv attityd har förmågan att starta hälsobringande reaktioner i kroppen?

Mindre sjukdomar och längre livslängd

Exakt vad som händer i kroppen har länge varit okänt, men nu har en grupp forskare för första gången kunnat visa på DNA-nivå hur genernas aktivitet förändras med försökspersonernas mentala tillstånd och förhållningssätt (Holone, nr 4, 2013). I en undersökning med regelbundna övningar i mindfulness kunde forskarna visa att aktiviteten hos vissa gengrupper påverkade blodsockret, cellåldrandet, återhämtningsförmågan och motståndskraften på ett gynnsamt sätt. Vissa gener avaktiverades, t ex sådana som kan orsaka uppkomsten av cancer.

 
Bdna      Bdna      Bdna

 

Ett meditativt tillstånd och en positiv attityd undviker inte bara stressens negativa inverkan, de stärker hälsan genom att vissa gener aktiveras på ett gynnsamt sätt. Det leder till ett starkare immunförsvar, en bättre stresshantering, och en längre livslängd. Rena hälsokuren med andra ord.

Mera framgångsrik

Det finns många studier och erfarenheter som också visat att människor med positiv attityd skapar bättre resultat än personer med negativ dito. Detta beror på att de med positiv attityd oftare ser till möjligheter och lösningar snarare än problem. De ser också sina motgångar som en möjlighet att få skapa lösningar. Resultatet är själva målet och här tenderar de med en positiv attityd att kämpa på betydligt längre och ihärdigare för att nå sina mål.

Det här är något som stora delar av idrottsrörelsen arbetar med både individuellt och i team. Även företag börjar bli medvetna om detta och arbetar med olika metoder för att förbättra företagets resultat och framgång på marknaden.

 
En framgångsrik person är en person som jobbar mot mål som är värdefulla för dem. De har ofta själva formulerat sina mål på områden som de brinner och känner engagemang för. Och med sin positiva attityd når de oftast sina mål. En positiv och framgångsrik person smittar sin omgivning och bidrar på så sätt till en positiv atmosfär och att fler presterar bättre. Nog så viktigt i ledarskapssammanhang.
 
Kan vi bestämma vilken attityd vi vill ha?
 
Vi känner väl alla någon som sprider glädje och positiv energi omkring sig. Det attraherar oss människor och vi följer gärna sådana människor i fotspåren, helt enkelt därför att vi mår bättre av det och blir mer framgångsrika själva. Troligen känner vi också någon som suger energi eller sprider negativ stämning omkring sig, en sådan person undviker vi i det längsta.
 
Enligt Paal Evjenth, EQP Business School, så föds vi alla med en positiv attityd till livet och omgivningen. De erfarenheter vi sedan möter i livet kan antingen förstärka eller bryta ned vårt självförtroende, vår självkänsla och känsla av tillhörighet. Detta leder till att vi skapar en attityd mot oss själva och vår omvärld som antingen är mer positivt eller negativt lagd.  Vår attityd blir en vana och vanorna skapar våra liv enligt Evjenth. Men vanor kan brytas och attityder kan förändras. Dr. William James, Harward University, uttryckte det så här:
 

 Hur gör man då?

Det är dina tankar som skapar en känsla i dig, positiv eller negativ. Eftersom du bestämmer över dina tankar kan du också bestämma över vilka känslor du vill ha. Positiva tankar skapar positiva känslor som i sin tur skapar en positiv attityd. Träning ger färdighet, det är bara att bannlysa alla negativa tankar till förmån för de positiva:

  • Ölglaset är halvfullt, istället för halvtomt
  • Jag hade 25 rätt på tentan, istället för 5 fel
  • Han har en dålig dag, istället för ”han inte tycker om mig”

Det finns ett antal böcker skrivna i ämnet som är mycket läsvärda och med många bra tips på vägen till en positivare attityd. Tips på böcker:

  • Att välja glädje, Kaj Pollak
  • Sluta älta och grubbla, Olle Wadström
  • Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, Nisse Simonsson

 

När det gäller att skapa en bättre hälsa så visade studien med övningar i mindfulness nyttan av mental träning. Det är inte viktigt vilken metod du väljer, mindfulness, meditation, yoga, Qi Gong, eller Tai Chi, bara att du genomför det regelbundet.

Så genom positiva tankar och övningar i mindfulness kan vi skapa vår egen framgång och ett hälsosammare liv. Det är hållbart det!


Referenser:Aktuellt / Framgångsrik, Hälsa, Ledarskap, Positiv attityd / Permalink / 1
#1 - - Lasse:

Jamenvisst, det är ju precis som klyschan: där pessimisten ser motgångar ser optimisten möjligheter!

Svar: Ja så är det verkligen!
Gilla Östberg

Till top