Varför är det så tyst om klimatfrågan?

Trots att klimatförändringarna rankas som en av de viktigaste riskerna för världsekonomin av World Economic Forum och trots att partierna har insikt och en politisk vilja till förändring, så är den övergripande klimatfrågan väldigt frånvarande i valdebatten. Och varför är journalistkåren inte mer aktiv denna fråga? När vi har så mycket att vinna på att föra fram klimatomställningen som ett sätt att stärka svensk konkurrenskraft?
 
Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan, har gjort en omfattande intervjuundersökning med partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Resultatet visade att partierna är rörande eniga om att en klimatomställning skulle vara positivt för svenskt näringsliv och att Sverige bör gå i fronten av en sådan utveckling. Talespersonerna ansåg att klimatomställningen är jobbskapande, lönsam och stärker svensk konkurrenskraft och välfärd.
 
Den 8 september publicerade 14 vd:ar en gemensam debattartikel i SVT Opinion där de lyfter fram sin syn på klimatomställningens utrymme i debatten. Där uttrycker de att ”frånvaron av en klimatpolitisk diskussion är olycklig med tanke på att det är en av de mest avgörande framtidsfrågorna och dessutom är tydligt sammankopplad till Sveriges välfärd”. De trycker också på att ”det är nu dags för de politiska partierna och den samlade journalistkåren att höja blicken och sätta fokus på klimatet”.
 
I debattartikeln redovisas också vd:arnas syn på hur företagens konkurrenskraft och lönsamhet påverkas av att ta en ledande position i klimatomställningen. Stärkt varumärke, lojalare kunder, attraktivare arbetsgivare och nya produktområden är några av de fördelar man lyfter fram, alla avgörande för ett företags framgångar på marknaden. Artikeln avslutas med de lovvärda orden: Vi förväntar oss också att ledande politiker lyfter klimatfrågan i valrörelsens slutskede – inte som en börda – utan som en möjlighet för tillväxt och Sveriges välfärd”.
 
Så alla verkar var överens: det är positivt för Sverige att ta tag i klimatomställningen NU. Det borde vara ett ypperligt tillfälle för partierna att under de sista dagarna inför valet lyfta klimatomställningen som en viktig förutsättning för att skapa arbetstillfällen, stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft i omvärlden. Partierna måste helt enkelt lyfta klimatfrågan till dess behöriga plats!
 
Det är det vi väljare vill höra! Vi vill rösta för framtiden och våra barn och barnbarn!

 

 


Aktuellt / Ledarskap, Valet 2014 / Permalink / 0
Till top