ALLT nötkött är inte dåligt för klimatet

Nötkreatur Elfviks gård dec 2008

Nötkött tillhör det livsmedel som bidrar mest till klimatförändringarna, det har vi fått lära oss de senaste åren. T ex är utsläppen av växthusgaser ca 7 ggr större jämfört med griskött och ca 17 ggr större jämfört med fågel. Men det gäller inte allt nötkött enligt Artur Granstedt, docent vid SLU, i en debattartikel i DN den 27 mars.

Hela klimatdiskussionen kring kött är komplex. T ex har vi lärt oss att kyckling och griskött är bättre för klimatet än vad nötkött är, därför att nötkreatur är idisslare och därför släpper ut stora mängder metan. Detta kan man kompensera för i en hållbar djurhållning, vilket inte går i en konventionell dito, enligt Granstedt.

Konventionell djurhållning

Konventionell djurhållning sker i ett så kallat brutet kretslopp och med kraftfoder av spannmål och importerat sojaprotein. Fodret odlas fram med hjälp av konstgödsel, som vid tillverkningen bidrar negativt till växthuseffekten. En allt för ensidig spannmålsodling gör också att humusförrådet i marken bryts ned till koldioxid samtidigt som jorden utarmas på näringsämnen. Därtill kommer nötkreaturens utsläpp av metan som är en extra stark växthusgas. Resultatet är den negativa klimatpåverkan som vi läser om dagligdags i media med höga utsläpp av växthusgaser och att jordarnas bördighet och näringsinnehåll minskar.

Hållbar djurhållning

I en hållbar produktion av nötkött är det viktigt att man har ett naturligt kretslopp med vallodling samt att djurens gödsel återförs till jorden. Gödsel tillför humus och näring som gör jorden bördig. Vallodlingen binder stora mängder kol i marken som kompenserar mer än väl för nötkreaturens utsläpp av metangas. Den potentialen har inte konventionell djurhållning, eller enkelmagade djur såsom t ex gris och fågel. Hållbart producerat nötkött är alltså mer klimatsmart!  Allt handlar således om att skapa hållbara produktionsförhållanden och då spelar nötkött en central roll i det hållbara jordbruket, enligt Granstedt.

KRAV-märkt kött

Att vi bör minska på köttätandet till förmån för vegetarisk kost är det ingen tvekan om, kött är sämre ur klimatsynpunkt än vegetariskt mat. Köper vi nötkött som är hållbart producerat så kan vi tillåta oss att då och då njuta av en saftig och god köttbit. KRAV-märkt kött försöker eftersträva ett så hållbart jordbruk som möjligt och är därför att föredra vare sig det gäller nöt, gris eller fågel.

 

Läs mer:Aktuellt, Drick & ät hållbart / Kretslopp, hållbart, nötkött, växthuseffekten / Permalink / 1
#1 - - Anonym:

Det har jag alltid trott, för hur kan djur vara dåliga för miljön? Bra förklarat!

Svar: Tack! Vi glömmer också att vi själva är ett djur, som också släpper ut växthusgaser :-)
För en hållbar värld

Till top