Vem ska få fart på klimatomställningen?

Full Sunburst over Earth

Forskarna signalerar allt högre att vi måste få fart på klimatomställningen. Trots det fortsätter utsläppen att öka och vi förbrukar fler jordklot än vad vi har att tillgå. För att undvika allt för stora klimatförändringar så menar forskarna att vi måste vara fossilfria senast år 2050 och att omställningen måste komma igång på allvar nu. Men vilka är det som bär ansvaret att ta initiativ och driva på? Och vilka är det som har störst makt att få fart på omställningen?

Enligt mitt sätt att se det är det tre grupper i samhället som med sitt agerande direkt kan påverka så att vi får fart på omställningen. Tre grupper med makt och förmåga att göra skillnad:

  • Politiker skapar förutsättningar
    Politiker på nationell och lokal nivå kan skapa tydliga spelregler för samhället med mål, ramar och styrmedel som driver på klimatomställningen i ett raskare tempo. Kunskap och tekniklösningar finns medan ett kraftfullt och tydligt politiskt ledarskap i hållbarhetsfrågorna efterlyses.
  • Näringslivet har en direktpåverkan
    Företagen kan väsentligt bidra till omställningen genom att ta ansvar för de effekter som deras verksamhet orsakar på klimatet och miljön. I väntan på tydliga spelregler från politikerna kan företagen gå i bräschen och se till att alla investeringar, långsiktiga såväl som kortsiktiga, sker i hållbarhetens tecken. Forskning och erfarenhet har visat att företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor blir mer konkurrenskraftiga och lönsamma.
  • Konsumenter gör valet 
    Konsumenternas makt är stor i en marknadsstyrd ekonomi, det vi frågar efter kommer att erbjudas av marknadens aktörer. Genom att aktivt konsumera klimatsmart driver vi på omställningen i ett snabbare tempo. Politiker och näringslivet kommer snällt följa efter eftersom politiker vill vinna röster och företagen vill sälja sina produkter och tjänster.

Låt vetenskap och forskning få vägleda

Vetenskap och forskning har också en viktig roll även i omställningen. Experter och forskare sitter på kunskap om vad som behöver göras och är de som kan vägleda oss till att ta rätt beslut. Därför är det viktigt att finna nya vägar för hur vi kan lyfta fram och kommunicera ut universitetens och högskolornas forskningsresultat så att samhället kan dra nytta av deras kunskap och nya innovativa lösningar på ett effektivare sätt.

Media måste ta sitt ansvar

Medias roll och makt över nyhetsflödet är oändligt stort och påverkar allmänhetens ståndpunkt mer än kanske något annat generellt sett. Den klassiska logiken att i en problemställning som klimathotet skapa en publik debatt där en är för och en emot klimathotets existens och magnitud skapar stor förvirring hos allmänheten. Det har lett till att deras viktiga ståndpunkt i frågan har bromsat den nödvändiga omställningen på politiker och näringsliv. Förvisso är media en kommersiell verksamhet och måste anpassa sig till den rådande efterfrågan. Men med ett sådant överväldigande och svårförståeligt hot som klimatfrågan är mot hela mänskligheten måste alla följa t ex  The Guardians exempel och ta ställning.

Omställningen kommer att ta tid

Klimatomställningen är mänsklighetens största utmaning genom tiderna och det kräver ett globalt samarbete utöver det vanliga. Det är en lång process och det är det som gör det så viktigt att komma igång nu så att vi på ett strukturerat och målmedvetet når forskarnas mål 2050.

Min åsikt är att det är vi i de rika länderna som ska ta initiativet för att få fart på omställningen och ta rollen som en vägvisare för utvecklingsländerna. Det är vi som under lång tid släppt ut mest växthusgaser och byggt oss ett välstånd på ekosystemets bekostnad. 

 

*     *     *

Läs mer:

 


Aktuellt / Hållbarhet, klimatomställningen, konsumenter, politiker / Permalink / 1
#1 - - Peter:

Alla måste stå bakom och hjälpa till. Det här är ju ingen fluga precis!

Svar: Hej Peter! Håller med att detta inte är någon fluga. Som tur är är vi ju alla konsumenter som kan driva på omställningen. Politiker och näringslivets ledare måste driva de stora systematiska förändringarna, t ex omställningen av fossil energi till förnyelsebar, bensinbilar till elbilar osv.
För en hållbar värld

Till top