Hållbara företag är framtidens företag

ska%cc%88rmavbild-2016-10-06-kl-08-04-38

Alla pratar hållbarhet. Forskare, politiker, journalister, företagsledare och konsumenter. Alla. Vi talar om hållbara ekosystem, hållbart klimat, hållbar livsstil, hållbart ledarskap och hållbart jordbruk. Listan kan göras lång. Men vad menar vi egentligen? Och varför händer det så lite? Det är helt enkelt för mycket snack och för lite verkstad.

Världen ska ställa om i en hållbar riktning. Det har FN och alla världens länder bestämt under 2015 genom FN:s 17 nya mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. De 17 målen utgör ett globalt strategiskt program för hur världen ska utvecklas socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Syftet är att ge oss själva och framtida generationer möjligheter att leva ett bra liv.

Men utvecklingen går för långsamt. Det är en majoritet av experter och forskare eniga om. Vi utmanar jordens miljöprocesser på ett sätt som kommer att få oåterkalleliga effekter i förlängningen. Som till exempel klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och försvagade ekosystemtjänster. Något som kan leda till förödande konsekvenser för oss människor. Det är hög tid att sluta blunda och att bestämma oss för att börja agera. Annars sågar vi av den gren vi själva sitter på. Och förhoppningsvis är vi människor mer intelligenta och mer långsiktiga än så.

Allt handlar nu om hur vi får fart på omställningen i praktiken. Vi vet vad som behöver göras och lösningar finns. Det är framför allt tre grupper i samhället som har makten att göra skillnad. Det är politiker som måste sätta ramverk och införa incitament som främjar en hållbar utveckling. Företagen är de som står för själva genomförandet och det är konsumenterna som genom sina val av produkter och tjänster påverkar marknadens utbud. Företagen har en central roll och ett särskilt ansvar. Det är när de ställer om som vi kommer att se den stora förändringen. Och när samtliga tre grupper bestämmer sig för att ställa om kommer det att gå snabbt.

Det lyckosamma är att omställningen visar sig vara värdeskapande för företagen. Sanningen är att hållbara företag är mer konkurrenskraftiga, lönsamma och mer attraktiva för sina intressenter. Så det finns inget att förlora – bara att vinna. Tiden är här för hållbara företag.

Läs mer om boken Hållbara affärer här 

ska%cc%88rmavbild-2016-08-17-kl-14-29-53

Om författarna

Gunilla Östberg, konsult i hållbar utveckling, har lång erfarenhet av att från företagsledande roller driva hållbarhetsfrågor ur ett kommersiellt perspektiv och hur man praktiskt ställer om både företag och städer.

Gunilla Forsmark Karlsson är konsult, bloggar och har uppdrag i flera styrelser. Hon verkade i finansbranschen i över 30 år bland annat som vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv.

Blogginlägg publicerat på Liber "I karriären" den 5 oktober 2016.

Här kan du köpa boken: Adlibris, Bokus och CDON

Läs mer:Aktuellt / Gunilla Forsmark Karlsson, Gunilla Östberg, adlibris, bokus, cdon, hållbara affärer / Permalink / 1
#1 - - Anonym:

Spot on Gunilla, precis vad jag själv brukar säga. Kan verkligen hålla med om att det saknas incitament från politikerna, förhoppningsvis ser vi mer av det inom närmsta framtiden. Hållbart företagande är den enda vägen att gå, de andra kommer successivt att fasas ut. För ekologiskt och hållbart är ekonomiskt och när fler företag inser att de faktiskt kan tjäna på att bli mer hållbara, det är då vi kommer få en snabbare utveckling. Mvh Lina Paciello

Svar: Tack Lina! Ja låt oss hoppas att regeringen tar tag i Agenda 2030 på ett kraftfullt sätt så att vi åtminstone kommer igång ordentligt. Sedan då alla ser att det skapar värde, då går det av sig självt som du säger.
För en hållbar värld

Till top