Vetenskapens Världs program "Det nya klimatet"

 
Vetenskapens världs program "Det nya klimatet" den 10 april, ger oss en en djupare insikt i vad ett varmare klimat innebär för livet på jorden. Vi får ta del av tre exempel där klimatförändringarnas effekter är synliga redan idag och hur det har påverkat ekosystemen. Här får vi se hur rennäringen i Kiruna påverkas, hur korallreven utanför Australiens kust bleknar, och hur de unika tropiska glaciärerna i Afrika är på väg att helt försvinna. Ett viktigt prgram som handlar om vår framtid.
 
 
 
Idag är det få som ifrågasätter att vi har klimatförändringar på jorden. Medeltemperaturen ökar stadigt och de senaste åren har vi kontinuerligt slagit värmerekord på värmerekord. Jämfört med 1880, då mätningarna startade, är jordens medeltemperatur numer drygt en grad Celcius. Det kan tyckas vara en lite ökning, men som i själva verket är en dramatisk förändring för jordens ekosystem. Med ett varmare klimat följer mer extrema väder, som stora temperaturväxlingar, torrperioder, värmeböljor, orkaner och häftiga skyfall. Något som leder till svåra konsekvenser för livet på planeten.
 
Det finns hopp om att vi ska kunna vända utvecklingen. Världens ledare har bestämde sig 2015 i det så kallade klimatavtalet, att fossila bränslen ska ersättas med förnyelsebara. Och det händer saker. T.ex. har för tredje året i rad de totala utsläppen av fossil koldioxid inte ökat, utan legat på samma nivå – trots att produktionen i världen ökat. Det anser många forskare som ett genombrott.
 
Men, omställningen till förnybara energikällor går för långsamt. Flera forskare varnar för att vi inte kommer att kunna hålla temperaturökningen under 1,5 grader som var den ambitiösa målsätningen i klimatavtet. Vi är nu snabbt på väg mot 2-gradersmålet. och ska vi kunna bromsa utvecklingen så gäller det att vi agerar nu. Alla kan verkligen bidra på olika sätt: i vår yrkesroll, som privatperson, som förälder och vän. Tillsammans får vi fart på omställningen!
 
Läs mer:


Aktuellt / 2-gradersmålet, det nya klimatet, klimatförändringarna / Permalink / 0
Till top