Ett viktigt steg på väg mot ett globalt klimatavtal!

FN:s klimatmöte i Lima för ett par veckor sedan får anses som ett stort steg i rätt riktning, trots att man inte nådde ända fram i ett flertal detaljer. Alla 190 deltagarländer står nu bakom det dokument, ”Lima Call för Climate Action”, som formulerades under mötet och som ska bana vägen för ett ambitiöst globalt klimatavtal i det stora klimatmötet i Paris i december 2015. Avsikten med avtalet är att säkerställa att medeltemperaturen på jorden inte stiger med mer än 2 grader.

De svåraste diskussionerna har fortsatt varit vem som ska ta störst ansvar. De fattiga länderna vill att de rika länderna ska ta en större del av bördan och de rika länderna vill att utvecklingsländerna ska ta ett större ansvar i omställningen. Dessutom vill utvecklingsländerna att de rika bidrar med ekonomisk hjälp för att klara effekterna av de klimatförändringar vi redan nu börjar se.

 Bild: NASA, AIRS "Waching earth breathe", CC by 2.0. Denna film visar hur jorden "andas" genom årstiderna. Den gula färgen indikerara hur mycket koldioxid som finns i atmorfären.
 
 
Det är produktionsmetoderna det beror på
 
Allt det vi människor gör har en inverkan på miljön och klimatet på något sätt. Maten vi äter, våra kläder, alla prylar som vi omger oss med, hur vi bor och hur vi reser. Ju rikare vi är desto mer konsumerar vi. Ju mer vi konsumerar, desto mer påverkar vi miljön och klimatet. Vår konsumtion belastar inte bara närområdet utan överallt varifrån produkterna eller råvarorna kommer ifrån.
 
Det är vårt sätt att producera och konsumera som skapar problem för miljön och klimatet. Om vi klarar att ställa om produktionen och konsumtionen till långsiktigt hållbara metoder så säkerställer vi den livsmiljö som vi är så beroende av, utan att vi behöver göra avkall på standarden. Om vi värnar om naturen så kommer den att värna om oss.
 
Ansvar för omställningen
 
Det finns ett flertal olika sätt att uttrycka hur vår konsumtion belastar miljön och klimatet på jorden. Ett enkelt sätt är att räkna ut hur många jordklot som behövs för att klara den livsstil vi människor har i olika länder. Under 2014 kommer vi att ha förbrukat 1,5 jordklot per år räknat som ett genomsnitt för alla människor på jorden, vilket är 50 % mer än vad jorden har att erbjuda. Om alla människor på jorden skulle ha samma livsstil som vi har i Sverige så behövs det ca 3 jordklot per år. USA:s livsstil förbrukar ca 5 och Förenade Arabemiratens ca 10 jordklot. Detta kan jämföras med många fattiga länder som förbrukar mindre än ett halvt jordklot. Över hälften av belastningen beror på utsläpp av koldioxid till atmosfären från fossilt bränsle.
 
Rika länder som t ex Sverige belastar miljön och klimatet mest eftersom vi bor större, kör bil oftare, åker på fler semesterresor, äter mer kött och konsumerar mer kläder och prylar än den genomsnittliga människan på jorden. Industriländerna har ett särskilt ansvar eftersom vi haft ett högt välstånd under lång tid. Välståndet i sig är också den bästa förutsättningen för att kunna driva den nödvändiga omställningen.
 
 
*  *  *
 

Hur ser din livsstil ut? Beräkna hur många jordklot du förbrukar med WWF:s klimatsmartkalkylator.

 *  *  *

 Liknande inlägg:Agenda 2030, Aktuellt / FN:s klimatavtal / Permalink / 0
Till top