Säkra dina sparpengar för framtiden

Gör som de stora investerarna, sälj av tillgångar i fossil energi till förmån för förnyelsebar. Många av de stora finansieringsinstituten bedömer att det är en allt för stor risk med tillgångar som bidrar till en negativ klimatutveckling. Avsikten är att säkerställa framtidens avkastning.

Se över var dina sparpengar är placerade, t ex dina fonder, aktier och pensionsfonder. Sälj av de som är placerade i olja, kol och naturgas, samt aktier i företag som släpper ut allt för mycket fossil koldioxid.
Fråga din bank, ägarna till dina fonder eller läs på i företagens årsredovisningar där du äger aktier.
 

Park Hyatt, Shanghai (3198569878)

 

Veckans hållbara tips vecka 4.

 
Bo & lev hållbart / fossil energi, sälj, tillgångar / Permalink / 0
Till top