God Ekologisk Jul och ett Gott Nytt Hållbart År!

Merope

Det har varit 13 grader varmt idag och november månad satte nytt värmerekord. Oavsett om just detta är en naturlig variation eller ej, så vet vi att klimatförändringen pågår runt omkring oss – sakta men säkert mot ett varmare klimat.

Men nu finns det hopp. 2015 är året då världens globala ledare lyckades komma överens om två stora frågor: hållbar utveckling i Agenda 2030 och ett nytt klimatavtal för att begränsa uppvärmningen av planeten. Förvisso börjar inte klimatavtalet att gälla förrän år 2020, men nu när vi alla vet att det blir av och att ju snabbare vi ställer om desto bättre, så är det lika bra att ställa om så snart som möjligt. Avtalen är helt världsunika och kan vara de som blir världens räddning. Våra globala politiska ledare har nu gjort sitt, nu är det världens länder som måste börja agera.

Vilka är det då som ska se till att genomföra omställningen? Rent handgripligen är det tre grupper i samhället som kan driva på.

  • Politiker kan införa ramverk och incitament som gynnar omställningen. De kan skapa mål och visioner som inspirerar till förändring och de kan informera och visa på goda exempel som leder oss i rätt riktning.
  • Näringslivet kan ta ett beslut att ställa om sina verksamheter att bli långsiktigt hållbara, oavsett om politikerna agerar eller ej. De kan göra det lätt för konsumenter att välja rätt genom att profilera sina produkter och tjänster på ett tydligt och transparent sätt.
  • Vi konsumenter kan genom att aktivt välja produkter och tjänster som är ekologiska, förnyelsebara, certifierade och rättvisemärkta sätta press på producenterna. Och så kan vi vara så resurssnåla som möjligt.

Indirekt finns det många fler grupper som kan vara med och hjälpa till att snabba på processen. Dels kan media ta sitt ansvar och göra som The Guardian; ta ställning för klimatet, visa på goda exempel, påverka beslutsfattare och ignorera de som aktivt bromsar utvecklingen. Vetenskap och forskning måste också få en större tyngd i samhällsprocessen. Forskningsresultat och ny teknik måste lyftas fram och tas tillvara på ett sätt så att samhället kan dra nytta av kunskapen och de nya innovativa lösningarna på ett effektivare sätt.

En bättre värld

Under jul och nyårshelgerna har vi ofta lite extra tid för eftertanke och reflektion. Kanske julskinkan ska vara ekologisk? Eller fundera på om det är dags att byta till grönt elavtal? Om alla drar sitt strå till stacken så kommer omställningen att gå i ett vips. Utan att vi märker av några uppoffringar. Tvärtom, genom att ställa om får vi en bättre och mer attraktiv värld. En mer demokratisk, jämlik, renare och mer hälsosam värld. Låt 2016 bli ett år i hållbarhetens tecken!

Nu är det dags för lite bloggledighet, vi ses igen den 10 januari!

God Ekologisk Jul och ett Gott Nytt Hållbart År!

 

Läs mer:

Aktuellt / Agenda 2030, ekologisk, hållbart, klimatavtal / Permalink / 2
Till top