Det finns ingen PLANET B

Atardecer Seattle 2014 08 Ni har säkert hört det tidigare – det här med att det inte finns någon planet B. Och det vet vi ju alla att det inte finns. De flesta av oss är också medvetna om att vår livsstil rejält tär på jordens resurser och att vi utsätter naturens ekosystem för stora påfrestningar. Så stora att vi riskerar att förgöra vår egen livsmiljö. Ja, det är obehagligt att tänka på. Verkligen. Men att fortsätta att blunda duger inte längre.

I ett försök att skapa uppmärksamhet kring klimatproblematiken har 154 australiensiska forskare inom olika områden som klimat, marina miljöer, biologi och medicin skrivit ett öppet brev till premiärminister Turnbull. De kräver omedelbara åtgärder enligt de budskap som klimatforskarna förespråkar. Huvudbudskapet är:

  • Vi människor utför ett massivt experiment med den här planeten. Den enda planeten vi har. Vi vet att konsekvenserna av en okontrollerad global uppvärmning skulle vara katastrofal, därför har vi människor en övergripande och långsiktig skyldighet för den här planeten och de generationer som kommer efter oss.

    Parisavtalet, som förvisso inte är bindande, och den globala uppvärmningen har fått minimal uppmärksamhet i de senaste politiska valen runt om i världen. Regeringar i alla länder agerar just nu för en storskalig nedläggning av planetens ekosystem och hotar därmed att stora delar av jorden blir obeboelig.


    Vi uppmanar den australiska regeringen att ta itu med de bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna och att göra det som krävs för att skydda framtida generationer och planetens natur. I praktiken innebär detta en kraftfull minskning av Australiens koldioxidutsläpp och export av kol – medan det fortfarande finns tid.


Min stora förhoppning är att Australiens regering lyssnar på forskarna. Det är nämligen det vi alla måste göra. Och då talar jag inte om köpt forskning från olika typer av intressenter, utan oberoende icke styrd forskning. Många minns ozonproblematiken på 1980-talet som slutade lyckligt just därför att världens ledare lyssnade på vetenskapen. Saken var att det skyddande lagret av ozon höll på att brytas ned på grund av våra utsläpp av framför allt freoner. Konsekvenserna av fortsatta utsläpp skulle bli att allt liv på jorden utsattes för livshotande UV-strålning. 1987 kunde den första internationella överenskommelsen på miljöområdet tecknas där man införde ett förbud mot användning av freoner. Och länderna agerade. Nedbrytningen av ozonskiktet har avstannat och forskarna förväntar sig en återhämtning av de hål som en gång skapades.

Visserligen var det enklare att byta ut freonerna än det är att ersätta de fossila bränslena. Hela vår välfärd bygger på användning av kol, olja och naturgas. Men det går och det finns lösningar. Och vi har ett internationellt avtal. Så nu handlar det om att snabbt börja agera. Vi får inte blunda längre, varken politiker, företagare eller konsumenter. Även om mycket händer, så räcker det inte. Det går för långsamt. För sanningen är, som de australiska forskarna säger, att det inte finns någon PLANET B.

 

Läs mer:

Aktuellt / planet B / Permalink / 0
Till top