Ska man sluta äta ekologiska ägg nu?

Återigen kommer larmrapporter om att ekologiska matvaror inte håller måttet. Den här gången är det de ekologiska äggen som är på tapeten. De senaste veckorna har vi fått höra att de innehåller högre halter av det giftiga ämnet dioxin än vad andra oekologiska ägg gör.
 
Egentligen är det här inget nytt problem. Redan 2004 konstaterade Livsmedelsverket att ekologiska ägg hade problem med hög halt av dioxin. Då berodde det på fiskfodret och genom att minska på det sjönk värdena. Men nu har alltså problematiken uppmärksammats på nytt. Än så länge har inga gränsvärden uppnåtts, men i några fall har åtgärdsgränsen nåtts. Vad det beror på är inte helt utrett ännu, men den största boven i dramat verkar än en gång vara fiskmjölet som ekologiska höns får som foder. Och proteiner måste hönsen få i sig för att värpa och må bra. Livsmedelsverket uppmanar därför branschen att snarast utreda och åtgärda problemet.
 
Dioxin är giftigt
 
Dioxin är en giftig förorening som fått stor spridning i miljön. Det lagras i kroppen under hela livet och misstänks kunna påverka immunförsvaret, hormonsystemet, fortplantningen samt orsaka cancer. Risken är störst för foster och spädbarn så därför varnas gravida och ammande mödrar för allt för stora intag av livsmedel som innehåller dioxin.
 
Dioxin kommer främst från förbränning av avfall och från uppvärmning av hushåll.  Dioxin är luftburet och kan transporteras långa sträckor och kommer framför allt från Östeuropa men även svenska förbränningsanläggningar bidrar med utsläpp.
 
Hur kan du minska exponeringen av dioxiner?
 
Dioxiner är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Högst halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
 
Men nu får vi alltså fundera även på de ekologiska äggen. Antingen att äta dem mer sällan, eller att under en period äta vanliga oekologiska ägg. Till dess att producenterna av ekoägg ser till att sänka halterna av dioxin. Eller...?
 
Det jag undrar över är vad de oekologiska hönsen får för foder. Det refereras till biologiska och syntetiska proteiner, och detta foder är tydligen inget man får ge de ekologiskt äggproducerande hönsen. Helt uppenbart är att vi konsumenter vet väldigt lite om hur våra livsmedel produceras och vilka råvaror de använder då de föder upp djur. Det ligger förstås i producenternas intresse att det inte kommer till allmänhetens kännedom, för då skulle konsumenterna utöva sin konsumentkraft ännu kraftfullare än idag. Så att i dagsläget välja mellan ekologiska eller oekologiska ägg är en svår fråga. Jag hållar ändå på de ekologiska, fast med försiktighet tills de fått ned halterna igen.

 

Läs mer:

 

Drick & ät hållbart / dioxin, ekologiska ägg, syntetiska proteiner / Permalink / 1
Till top