Bästa drivkraften för en hållbar utveckling = företagen

Tänk om fler företag kunde se affärspotentialen i att ställa om sina bolag till att bli långsiktigt hållbara. Hållbara företag är mer lönsamma, mer konkurrenskraftiga och attraherar både kunder, duktiga medarbetare och investerare. Hela omställningen i sig innebär en enorm affärspotential då vi måste gå från fossilbaserad ekonomi till en förnybar cirkulär ekonomi, med ett stort behov av varor och tjänster som är producerade på ett nytt hållbart sätt. Och de företag som då redan ställt om har ju en stor fördel av att redan finnas på marknaden. Att inte ställa om är en stor risk för företagen, att de tappar kunder, duktiga medarbetare samt tappar i bolagsvärde.
 
 
 
Företagen har en stor och viktig roll i omställningen. Det är ju i företagen som mycket av miljöbelastningen uppstår då varor och tjänster produceras. Både vad gäller t.ex. utsläpp av växthusgaser, spridning av kemikalier och exploatering av resurser.
 
Trots att många företag påbörjat sitt hållbarhetsarbete så går det för långsamt. Tempot i i klimatomställningen måste öka för att vi ska ha en chans att uppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Något som forskarna nu signalerar är absolut nödvändigt. Det innebär en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 och ett netto-noll-utsläpp till 2050. Därtill ska målen i Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, uppnås till år 2030.
 
Om målen i klimatavtalet och Agenda 2030 uppnås, så menar forskarna att vi också ställt om i en hållbar riktning.
 
Alla kan bidra
 
Vi kan alla hjälpas åt att göra företagen uppmärksamma på att det finns en affärsnytta med att arbeta hållbart. Dels som konsument, dels som professionell upphandlare, genom att efterfråga hållbart producerade varor och tjänster. Ju mer vi frågar desto snabbare kommer det att erbjudas hållbara alternativ. Det gäller allt från t.ex. mat, kläder, energi, datorer, mobiler och bilar.
 
Vi kan också försöka påverka våra arbetsgivare genom att ställa frågor och visa dem på goda exempel. Eller när vi byter jobb, genom att ställa frågor om företagets hållbarhetsarbete och ställa krav på den nya arbetsgivaren. Situationen för företagen idag är sådan att de som inte kan uppvisa ett aktivt hållbarhetsarbete har svårt att attrahera duktiga medarbetare. Det finns initiativ där studenter skrivit på ett manifest att inte ta anställning i företag som inte har klimatet och hållbarhet överst på agendan, så det kommer bli svårt för företag att hitta duktig arbetskraft framöver.
 
Boken Hållbara Affärer visar vägen till hållbart företagande
 
Min och Gunilla Forsmark Karlssons bok "Hållbara Affärer" både motiverar och inspirerar företag till att ställa om genom att tydligt och pedagogisk visa hur hållbarhetsarbetet skapar affärsnytta. Men också hur man praktiskt går tillväga när man ställer om ett företag. I boken får man möta 14 företag som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. En mycket uppskattad bok som många företagsledare rekommenderar.
 
Boken hittar du Adlibris och Bokus, klicka på bilden.
 
 
 
 
 
 
 
Aktuellt / hållbar utveckling, hållbara affärer / Permalink / 0
Till top