PFAS-varning! Se upp med skidvallan

Visste du att vallan som du använder på dina skidor kan skada både människor, djur och natur? Om den innehåller PFAS vill säga, en perfluorerad kemikalie skapad av oss människor och som visat sig vara ytterst svårnedbrytbar i naturen.
 
Att använda skidvalla med fluor är attraktivt. Skidorna glider extra bra, och är det tävling kan det vara avgörande för om du tar en pallplats eller ej. Men det har visat sig att fluorrvallan har en negativ baksida också. Genom att den inte bryts ned exceptionellt långsamt, anrikas kemikalierna i naturen och i näringskedjan. Till exempel har mätningar i naturen kring skidanläggningarna i Holmenkollen och Lillehammar visat förhöjda värden av högfluorerade ämnen från skidvalla.
 
Spridningen av fluorerade ämnen är idag omfattande. Undersökningar visar att man hittar PFAS i stort sett överallt på jordklotet; i dricksvatten, i blodet dels på oss människor och dels i blodet på isbjörnar på Antarktis. Därför ser nu EU över lagstiftningen kring användningen av de fluorerade kemikalierna och det Internationella skidförbundet förbjuder skidvalla med PFAS för från och med nästa vinter.
 
Högfluorerade kemikaler används brett i samhället
 
PFAS tillhör gruppen högflourerade kemikalier (det finns nära 5 000 olika) och dessa har en attraktiv egenskap i att vara vatten- och smutsavstötande. Det här har gjort att användningen av dessa flourerade kemikalier har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Förutom i skidvalla används kemikalierna i brandskyddsmedel, inom industrin, i kläder och skor, i livsmedelsförpackningar, i smink och i elektronik, för att nämna några exempel. En stor användning och svårnedbrytbara kemikalier, om de överhuvud taget bryts ned, gör att vi har fått en stor spridning i naturen.
 
Detta har gjort att användningen av dessa kemikalier är starkt omdiskuterad. Kunskapen om vilka konsekvenser PFAS och dess släktingar har på människokroppen är fortfarande begränsad, men man vet att vissa av dem är cancerframkallande och kan orsaka leverskador. I djurförsök har man även sett att reproduktionsförmågan och immunsystemet påverkats negativt. Mer forskning krävs för att förstå vidden av problematiken. Men som i alla sådana här situationer måste försiktighetsprincipen gälla, dvs. tills dess att vi har mer kunskap så ska vi ligga lågt med användningen.
 
Det här är något som myndigheterna haft under lupp en längre tid och därför har tillverkare försökt ersätta PFAS under flera år. När det gäller skidvalla är det speciellt professionella skidvallare som utsätts för fluorkemikalierna, men spridningen i naturen är både omfattande och oroande.
 
Skidvalla utan fluor
 
När det gäller skidvallor lanserar nu olika tillverkare fluorfria vallor. Så rådet är att kassera din gamla valla om den innehåller fluor (lämna som farligt avfall på en återvinningsstation) och fråga efter fluorfri valla när du ska köpa ny.
 
Bästa alternativet är att undvika valla överhuvudtaget. Fundera på varför du använder dem. Har du skidor med skinn behövs varken fästvalla eller glidvalla och är du motionär så får du mer motion av att inte använda valla. Detsamma gäller slalomskidorna, här behövs heller ingen valla. Du kanske inte blir snabbast i varken spåret eller backen... men vad gör det?
 
Vi kan göra mer...
 
Vi konsumenter kan hjälpa till att minska spridningen på fler sätt. Genom att efterfråga om det vi köper innehåller högfluorerade kemikalier. Det gäller regn- och friluftskläder som är vattenavvisande, det gäller skor, möbler, smink m.m. Bli observant på PFAS och fråga efter fluorfria alternativ. Kom också ihåg att ta hand om uttjänta produkter som kan innehålla PFAS och hur de ska kasseras. Lämna dem på återvinningsstationer som kan ge råd om hur de återvinns.
 
 
Aktuellt, Bo & lev hållbart / PFAS, skidvalla / Permalink / 0
Till top