Om

För en hållbar värld

Välkommen till bloggen som vill inspirera dig till en hållbar livsstil. En livsstil som inte hotar klimatet, miljön eller vår egen hälsa och som låter kommande generationer ha samma möjligheter att tillgodose sina behov som vi har haft. Bloggen är full med konkreta tips och exempel som gör det enkelt för var och en att välja sina favorittips och starta sin egna hållbara resa. En resa som är nödvändig för mänsklighetens framtid på jorden.
 
Jag som driver bloggen heter Gunilla Östberg. Mitt största engagemang är hållbarhet sett från det breda perspektivet och det har följt mig som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. De erfarenheter och lärdomar som jag bär med mig från mina drygt 30 år i arbetslivet har skapat många tankar och idéer om hur man kan praktiskt skulle kunna gå till väga för att ställa om vårt samhälle till att bli långsiktigt hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv som jag vill dela med mig av och i den här bloggen. I mitt yrkesliv hjälper jag företag och städer att ställa om och jag har också, tillsammans med en kollega, skrivit boken Hållbara Affärer. Du kan läsa mer om det på min hemsida: Östbergs Consulting AB.
 
I bloggen vänder jag mig främst till konsumenter, en roll som alla vi människor har och där vi kan göra en stor insats för klimatet och miljön. Vi konsumenter har en betydligt större makt än vad vi kanske tänker på när vi gör våra val i butikerna. Ekologiska bananer är ett bra exempel på hur efterfrågan driver producenterna att ställa om till en långsiktigt mer hållbar produktion. Att konsumera hållbart handlar inte bara om mat, utan gäller också vårt boende, våra resor och all shopping.
 
Omställningen till en hållbar livsstil kommer att ta tid. Det är därför det är så viktigt att vi kommer igång NU. Vissa saker kan vi ändra på direkt, t ex all köpa grön el och ekologisk mat. Andra områden kommer att ta längre tid, t ex att byta ut fossilt bränsle i flygtrafiken. Det viktigaste är att komma igång att driva utvecklingen i en hållbar riktning. Det är enklare än vad man kan tro och vi behöver inte nämnvärt ge avkall på vår levnadsstandard. Tvärtom, omställningen skapar tillväxt och nya arbetstillfällen och är därför positiv för vår välfärd. Att inte göra något kommer att bli oändligt mycket mer kostsamt.
 
Bloggen är på intet sätt sponsrad. Om jag skriver om företag eller produkter så är det för att jag vill lyfta fram goda exempel.
 
Min bakgrund
 
Jag har en teknisk bakgrund som civilingenjör och teknisk licentiat inom energi- och processindustri. Till en början arbetade jag med forskning och teknikutveckling, för att senare övergå till en kommersiell inriktning med försäljning och marknadsutveckling. Under de senaste 20 åren har jag suttit i ledande positioner och arbetat från ett mer övergripande perspektiv, i roller som VD, vice VD, försäljningsdirektör och i styrelser. Arbetet har ofta skett i nära samarbete med universitet, branschorganisationer och politiker på lokal och regional nivå. Det har gett mig en övergripande kunskap och förståelse för hur vårt samhälle fungerar, allt från politiska ambitioner och styrmedel, forskning och teknisk utveckling till näringslivets kommersiella villkor på marknaden. Idag arbetar jag som konsult inom hållbar utveckling. I ett av mina uppdrag har jag utvecklat ett affärskoncept för ”Hållbara städer” för ett energibolags räkning, samt implementerat detta i fyra europeiska städer.
 
Kontakt:

Mail: gunilla(at)ostbergs(dot)se
Web: Östbergs Consulting AB

Facebook: För en hållbar värld
LinkedIn: Gunilla Östberg

Om / Hållbarhet, hållbar livsstil, hållbar utveckling, omställning / Permalink / 0
Till top