Bruttonationallycka och koldioxidneutrala! Vilken inspiration!

Det här är en film främst för världens alla ledare. Men även för oss vanliga människor såklart. Låt dig inspireras av ett litet land som Bhutan styr i en hållbar riktning för att bevara naturens mångfald och människor välbefinnande. Bruttonationallycka och koldioxidneutrala är deras måttstock.
 
Ytterligare inspiration / Bhutan, bruttonationallycka, koldioxidneutrala / Permalink / 0
Till top