Checklista för en hållbar livsstil

Alla talar om hållbarhet, men vad innebär det i praktiken? För att kunna förändra sin livsstil måste man veta vad man ska göra och på vilket sätt. Många tänker t.ex. på återvinning när vi talar om att leva hållbart. Och visst är det viktigt. Men det är till exempel 100 gånger mer effektivt för klimatet att äta en växtbaserad kost än att använda en tygkasse då vi shoppar, och fyra gånger mer effektivt än att byta till LED-lampor. För att inte tala om att avstå från en flygresa.
 
Många ser det som att vi måste avstå från livets goda och är därför inte så villiga till förändring. Men så behöver det inte vara, vi måste bara aktivt välja alternativ som inte skadar naturen. Det finns hållbara lösningar inom snart alla områden, så fråga efter hållbara alternativ varje gång du ska köpa något.
 

Checklistan för en hållbar livsstil

Vill du bidra till en hållbar samhällsutveckling, men inte riktigt vet vad du ska göra? Då har du chansen att hänga på nu. Här är checklistan som hjälper dig att steg för steg ändra din livsstil till att bli mer hållbar. Den hjälper dig också att prioritera vilka åtgärder som bidrar bäst till en bättre miljö, överst i listan ger störst effekt.

Enligt Stockholm Resilience Centre, med Johan Rockström i spetsen, är de största utmaningarna  klimatförändringarna och våra jordbruksmetoder. Därför riktar checklistan nedan in sig på aktiviteter som främst gynnar omställningen inom dessa områden.

Självklart finns det mycket mer vi kan göra, men det här är effektiva aktiviteter att börja med som ger stor effekt på miljön och en bra start till din nya hållbara livsstil. Första steget är att bestämma sig för vilken framtid man vill bidra till. Fortsätta som nu och på så sätt bidra till en högst osäker framtid för hela mänskligheten. Eller att bidra till en hållbar framtid där våra barn och barnbarn får samma chans att leva ett bra liv så som vi har haft. Därefter är det dags att börja förändra. Tag ett steg i taget och upptäck sötman av att bidra till en ljusare framtid.
 
Ett extra barn
 
Enligt en studie gjord på Lunds universitet är den absolut mest kraftfulla handlingen att avstå från att skaffa ytterligare ett barn. Då räknar forskarna in de utsläpp som ett extra barn medför, samt utsläppen från barnets framtida ättlingar.
 
Det här är naturligtvis en etiskt svår fråga som vi sällan diskuterar, men visst är det logiskt att ju fler människor vi är på jorden som konsumerar ohållbart desto mer belastar vi miljön och tränger undan utrymmet för andra levande arter på jorden. En hälsosam balans mellan människor, djur och natur borde därför vara ett mål i sig. Just nu agerar vi som om vi vore parasiter, d.v.s. ett djur som utnyttjar sin värdorganism för egen vinning på ett sätt som skadar värden. Populationen växer tills dess värdorganismen inte längre kan försörja parasiten. 
 
Varför måste vi ställa om?
 
Allt handlar om att vi blir fler människor på jorden som lever med en ohållbar livsstil. Vi använder mer resurser än vad jorden kan erbjuda, både i form av fossil energi och råvaror. Det ohållbara handlar om att vi exploaterar ändliga resurser, förorenar luft, mark, färskvatten och hav, samt att vi brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen i de skogs- och jordbruksmetoder som vi använder idag. Det här påverkar jordens naturliga processer på ett sätt som stör våra unika ekosystem. Ett exempel på det är att om alla människor på jorden skulle leva med samma livsstil som vi svenskar gör, skulle jordens medeltemperatur öka med två grader redan inom 10 år. Vilket klassas som en katastrof för klimatet och den biologiska mångfalden på jorden. Än värre; om alla levde som de gör i USA skulle det endast ta fyra år innan medeltemperaturen nått den kritiska gränsen på två grader. Ett annat exempel är hämtat från WWF:s senaste rapport Living Planet, där de rapporterar om att närmare 60 procent av beståndet av fåglar, fiskar och däggdjur minskat jämfört med 1970. Forskare kallar det en ny massutrotning, likt den för dinosaurier.
 
Så låt oss vara lite smartare än parasiterna.
 

Läs mer:

 
 
Aktuellt / checklista, hållbar livsstil / Permalink / 1
Till top