Så här minskar vi spridningen av plast

Plast är ett fantastiskt material. Det är lätt, tätt och starkt. Och vi kan forma plasten till nästan vad som helst. Sedan plasten gjorde entré i våra hem på 1950-talet har plast idag blivit en del av vår vardag. Till och med så att det skulle vara svårt att vara utan plast.
 
Samtidigt är plast förödande för naturen. Det bryts ned extremt långsamt, och då i mindre och mindre partiklar och flagor. Fåglar, fiskar och andra djur misstar sig ofta att plasten är mat. Plast som till exempel hamnar i fåglars mage blir liggande kvar där eftersom plasten inte kan brytas ned. Vi hör dagligdags hur vi fyller haven och vattendrag med plast, och plastskräp ligger överallt runt omkring oss i naturen. Forskare varnar för att något måste göras, annars kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050.
 
Plast sprids från alla möjliga håll. Det är gamla fiskenät, dumpning av sopor i haven och skräp från land. Något mer osynligt spolas också mikroplaster ut i avloppet från tvättmaskiner (mikrofibrer från plastbaserade material som t.ex. fleece) och hygienartiklar och kosmetika. Det här har visat sig vara ett mycket större problem än vad vi tidigare trott. Bara från  vattenreningsverket Henriksdal i Stockholm spolas cirka 27 miljoner plastpartiklar ut i Östersjön varje timme. 
 
Många forskare är eniga. Vi måste snabbt minska på spridningen av plaster i naturen. Naturskyddsföreningen ger tips på hur:
 
 
 Läs mer:
 
 
Så lever du hållbart / mikroplast, plast / Permalink / 0

Inspiration från framtidens hållbara städer och transporter

Snart är framtiden här. Rena hållbara städer och transporter är något vi snabbt måste ställa om till. Ju förr dess bättre. Se den inspirerande filmen "Mobility 2030: Beyond transportation" (ca 5 min) om hur det kan se ut bara inom ett par årtionden.
 
Generellt sett handlar omställningen i samhället om att skapa nya lösningar som inte tär på miljön, klimatet, människor eller djur. Att tänka nytt och skapa attraktiva lösningar som är energi- och resurssnåla, återvinningsbara och förnybara. Tekniken finns men innan vi är där handlar det om att stöpa om gamla affärsmodeller och byta till fossilfria, resurseffektiva och förnybara lösningar. Gamla produkter, tjänster och jobb kommer att försvinna och nya kommer att tillkomma. Helt klart är att de som ser möjligheter kommer att fånga århundradets affärsmöjlighet. Och de som stannar kvar vid det gamla kommer att tappa.
 
 En vision från KPMG.
 
Ytterligare inspiration / hållbara städer, mobility 2030, transporter / Permalink / 0
Till top