Cirkulär ekonomi – vad betyder det för mig som konsument?

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som vi hör om allt oftare, men kanske inte alltid vet vad det innebär. Uttrycket är relativt nytt och handlar om ett nytt förhållningssätt till hur vi producerar varor och tjänster, och hur vi konsumerar dem. Ett viktigt begrepp som kommer att vara avgörande för en hållbar livsstil och framtida livsmiljö.

 

Till skillnad från dagens linjära ekonomi som till stor del bygger på masskonsumtion och slit och släng, bygger den cirkulära ekonomin på långlivade produkter som enkelt kan återanvändas och återvinnas. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp där inget avfall existerar. Här handlar det om att minimera resursförbrukningen, att använda förnybara råvaror och förnybar energi, och att inte använda miljöfarliga ämnen. Dessutom handlar det om att lyfta fram gamla värderingar som att laga, reparera, återanvända, återvinna och energiåtervinna. 

I den cirkulära ekonomin ingår även att sälja sina varor och tjänster på fler sätt än dagens. T.ex. klädbutiker som förutom att sälja kläder, hyr ut olika kollektioner och tar emot uttjänta kläder för återvinning. Ett annat exempel är däckföretag som erbjuder transportföretag en däckstjänst som kontinuerligt garanterar funktionsdugliga däck på fordonen. Eller att erbjuda transporttjänster i bilpooler där du själv slipper äga en bil. Internettjänster och sociala medier underlättar möjligheterna att sälja och köpa begagnat. Delningsekonomin är här för att stanna och Airbnb är ett lysande exempel på det.

Så här tänker du cirkulärt som konsument

 • Minska shoppandet, ställ dig frågan behöver jag den här? Måste jag äga den själv? Kan jag hyra, prenumerera, låna eller byta?

 • Välj varor av hög kvalitet och tidlös design så ”räcker” de längre

 • Välj varor och tjänster som är producerade:
  • Med förnybar energi
  • Ekologiskt utan miljöfarliga ämnen
  • Närproducerat för att minimera transporter

 • Välj naturliga material (biologiska) som är förnybara och komposterbara

 • Välj prylar som är designade för att enkelt kunna
  -  Repareras och lagas
  -  Återanvändas
  -  Återvinnas


En långt utvecklad cirkulär ekonomi är en metod för att både producera och konsumera mer hållbart och bidrar därför till en hållbar livsstil för oss människor. Företagens ansvar är att producera enligt den cirkulära ekonomins principer och konsumenternas ansvar är att konsumera enligt samma principer. 

*   *   *

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som utvecklats av Ellen MacArthur då hon seglade ensam runt jorden på rekordtid och som under resans gång fick en djup insikt om hur ändliga jordens resurser är. Väl hemma startade hon Ellen MacArthur Foundation, en organisation som utvecklar koncept kring smartare energi- och materialflöden. Ellen MacArthur Foundations mål är att driva på övergången till en mer hållbar framtid. Organisationen arbetar med opinionsbildning och att sprida information, tankar och idéer om konceptet.

 

Aktuellt / cirkulär ekonomi, hållbar livsstil, hållbart, konsumenter / Permalink / 0

Checklista för en hållbar livsstil

Alla talar om hållbarhet, men vad innebär det i praktiken? För att kunna förändra sin livsstil måste man veta vad man ska göra och på vilket sätt. Många tänker t.ex. på återvinning när vi talar om att leva hållbart. Och visst är det viktigt. Men det är till exempel 100 gånger mer effektivt för klimatet att äta en växtbaserad kost än att använda en tygkasse då vi shoppar, och fyra gånger mer effektivt än att byta till LED-lampor. För att inte tala om att avstå från en flygresa.
 
Många ser det som att vi måste avstå från livets goda och är därför inte så villiga till förändring. Men så behöver det inte vara, vi måste bara aktivt välja alternativ som inte skadar naturen. Det finns hållbara lösningar inom snart alla områden, så fråga efter hållbara alternativ varje gång du ska köpa något.
 

Checklistan för en hållbar livsstil

Vill du bidra till en hållbar samhällsutveckling, men inte riktigt vet vad du ska göra? Då har du chansen att hänga på nu. Här är checklistan som hjälper dig att steg för steg ändra din livsstil till att bli mer hållbar. Den hjälper dig också att prioritera vilka åtgärder som bidrar bäst till en bättre miljö, överst i listan ger störst effekt.

Enligt Stockholm Resilience Centre, med Johan Rockström i spetsen, är de största utmaningarna  klimatförändringarna och våra jordbruksmetoder. Därför riktar checklistan nedan in sig på aktiviteter som främst gynnar omställningen inom dessa områden.

Självklart finns det mycket mer vi kan göra, men det här är effektiva aktiviteter att börja med som ger stor effekt på miljön och en bra start till din nya hållbara livsstil. Första steget är att bestämma sig för vilken framtid man vill bidra till. Fortsätta som nu och på så sätt bidra till en högst osäker framtid för hela mänskligheten. Eller att bidra till en hållbar framtid där våra barn och barnbarn får samma chans att leva ett bra liv så som vi har haft. Därefter är det dags att börja förändra. Tag ett steg i taget och upptäck sötman av att bidra till en ljusare framtid.
 
Ett extra barn
 
Enligt en studie gjord på Lunds universitet är den absolut mest kraftfulla handlingen att avstå från att skaffa ytterligare ett barn. Då räknar forskarna in de utsläpp som ett extra barn medför, samt utsläppen från barnets framtida ättlingar.
 
Det här är naturligtvis en etiskt svår fråga som vi sällan diskuterar, men visst är det logiskt att ju fler människor vi är på jorden som konsumerar ohållbart desto mer belastar vi miljön och tränger undan utrymmet för andra levande arter på jorden. En hälsosam balans mellan människor, djur och natur borde därför vara ett mål i sig. Just nu agerar vi som om vi vore parasiter, d.v.s. ett djur som utnyttjar sin värdorganism för egen vinning på ett sätt som skadar värden. Populationen växer tills dess värdorganismen inte längre kan försörja parasiten. 
 
Varför måste vi ställa om?
 
Allt handlar om att vi blir fler människor på jorden som lever med en ohållbar livsstil. Vi använder mer resurser än vad jorden kan erbjuda, både i form av fossil energi och råvaror. Det ohållbara handlar om att vi exploaterar ändliga resurser, förorenar luft, mark, färskvatten och hav, samt att vi brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen i de skogs- och jordbruksmetoder som vi använder idag. Det här påverkar jordens naturliga processer på ett sätt som stör våra unika ekosystem. Ett exempel på det är att om alla människor på jorden skulle leva med samma livsstil som vi svenskar gör, skulle jordens medeltemperatur öka med två grader redan inom 10 år. Vilket klassas som en katastrof för klimatet och den biologiska mångfalden på jorden. Än värre; om alla levde som de gör i USA skulle det endast ta fyra år innan medeltemperaturen nått den kritiska gränsen på två grader. Ett annat exempel är hämtat från WWF:s senaste rapport Living Planet, där de rapporterar om att närmare 60 procent av beståndet av fåglar, fiskar och däggdjur minskat jämfört med 1970. Forskare kallar det en ny massutrotning, likt den för dinosaurier.
 
Så låt oss vara lite smartare än parasiterna.
 

Läs mer:

 
 
Aktuellt / checklista, hållbar livsstil / Permalink / 1

Hur hållbar är egentligen vår nätshopping från Kina?

Det väller in paket på PostNords kontor. Det handlas elektronik, cykeltillbehör, leksaker och kläder som aldrig förr. Alla vill ta del av de superbilliga varorna från Kina.  Eller vad sägs om klockor för 9 kr, friluftsbyxor för 97 kr, jackor för 25 kr, mascara för 9 kr eller en hårddisk för 25 kr.
 
E-handeln har exploderat det senaste året. Sedan förra julen har antalet försändelser ökat med 60 procent. Ökningen är så lavinartat stor att det skapat stor press på PostNords pakethantering. Idag kommer 36 procent av svenskarnas utrikes e-handel från Kina, jämfört med 24 procent 2015. Wish är just nu den populäraste Kinesiska plattformen, följt av Alibaba och Ali.
 
Hur kan det vara så billigt?
 
Det finns fler anledningar till att priserna kan hållas så låga.
 • Inga mellanhänder
  När du handlar på Wish handlar du direkt från fabrik. Det innebär att Wish egentligen bara fungerar som en stor annonsplats. Det kapar kostnader i många led och är positivt för kunderna.

 • Låga produktionskostnader
  Kinas lagstiftning kring arbetsmiljö och miljöhänsyn ligger långt efter de svenska och europeiska reglerna vilket möjliggör betydligt lägre produktionskostnader. Vi talar om underbetalda arbetare, barnarbete, mycket övertid och hantering av farliga kemikalier med undermålig skyddsutrustning. Även om arbetsförhållandena på många fabriker blivit bättre, är den generella standarden långt ifrån vad vi själva skulle acceptera. Miljö, arbetsmiljö och säkerhet är något vi i Sverige och EU har kämpat med under många år och som drivit den hållbara utvecklingen i rätt riktning samtidigt som producent och brukare betalar ett mer rättvist pris för vad varorna egentligen kostar.

 • Subventionerade transporter
  Kinesiska företag kan frakta varor över hela världen till ett starkt subvetionerat pris. Det beror på ett 50 år gammalt subventionssystem som skapades under tiden Kina var ett utvecklingsland för att möjliggöra att fattiga människor skulle kunna skicka brev utomlands. Det skapades inte för att subventionera företagens försäljning av varor så det här skapar idag stora konkurrensfördelar för Kina. Enligt PostNord täcker inte dagens intäkter från Kinas postförsändelser kostnaderna för att hantera paketen. Kostnaderna får istället tas ut av andra kunder för att få verksamheten att gå ihop. På Svensk Handel anser man att svenska e-handelsföretag missgynnas av dagens system och menar att systemet måste förändras i grunden.

 • Nästan allt är tullfritt
  Wish skickar varor till enskilda köpare vilket innebär att försändelsernas värde sällan överstiger 1500 kr, vilket är gränsen för om tull ska betalas. Det innebär åter igen en konkurrensfördel då återförsäljare i Sverige köper in större volymer varor och därmed måste betala tull. Sverige och vår välfärd går på sätt miste om stora summor skatteintäkter.

 • Momsbortfall i miljardklassen
  Privatpersoner som handlar på kinesiska e-handelssajter är skyldiga att betala moms för samtliga varor. Idag sker inte detta enligt gällande regelverk och Sverige går därför miste om miljardbelopp i momsintäkter. På så sätt får de kinesiska e-handelssajter ytterligare konkurrensfördelar gentemot de svenska.

 • Konsumentskydd saknas
  Konsumentskyddet som vi har i Sverige och EU gäller inte för prylar köpta från Kina. Främsta anledningen till att vi har ett konsumentskydd är att skydda privatpersoner och säkra deras rättigheter gentemot producenter. Utan ett sådant skydd kan priserna hållas nere.


På många sätt skapar hela situationen med de kinesiska e-handelsbolagen en för mänskligheten farlig utveckling. Med de extremt låga priserna ökar shoppingen med rekordfart, och den ohållbara utvecklingen följer med som ett brev på posten. Vi talar om utsläpp av växthusgaser, spridning av farliga kemikalier, förorenat vatten, utnyttjande av arbetskraft osv. osv.
 
Om vi ska ha en chans att kunna vända utvecklingen mot en mer hållbar livsstil, så måste vi börja med oss själva. Vi vet att tiden håller på att rinna ut och att vi måste agera nu. Vi får helt enkelt inte låta oss förföras av de billiga priserna. De viktigaste frågorna vi bör ställa oss är: Hur kan den här varan vara så billig? Vem betalar det verkliga priset? Och framför allt, behöver jag verkligen den här prylen?
 
Läs mer:
Aktuellt, Shoppa hållbart / Kina, hållbar livsstil, hållbart, nätshopping, wish / Permalink / 0
Till top