Klimatprojekt för alla skolor i Sverige!

Bästa rektorer och lärare i hela Sverige,

Klimatet kan inte vänta längre. Vi talar om vår egen och våra barns framtid. Vetenskapen menar att vi har ungefär 10 år på oss att agera. Ju förr vi agerar desto mindre kostsamt blir det för våra samhällen. Bara under 2017 uppskattas klimatrelaterade kostnader i världen uppgå till 4500 miljarder kronor.
 
Den 15 mars genomförs en världsomspännande demonstration för klimatet bland skolungdomar. Allt i enighet med Greta Thunbergs anda och initiativ ”skolstrejk för klimatet”. Greta har inspirerat skolungdomar i många länder och hon har också fått möjlighet att tala inför FN:s COP 24 och World Economic Forum i Davos helt nyligen. Genom Gretas engagemang har det skapats ett fönster för att få våra folkvalda politiker att vakna upp och börja agera på allvar för att uppfylla klimatavtalet (Parisavtalet).
 
Inför den globala demonstrationen för klimatet den 15 mars vill vi därför föreslå att alla skolor genomför ett klimatprojekt av enkel karaktär.
 
Förslag på innehåll för KLIMATPROJEKTET:
 • Att elever i företrädesvis årskurs 9 och gymnasiet deltar i klimatprojektet, eller alla de årskurser som ni lärare anser lämpligt.
 • Del 1 i projektet är att lära sig mer om vad klimatförändringarna handlar om, hur de uppkommer och vad vi kan gåra åt problemet. SVT Vetenskapens värld sänder just nu en programserie om klimatet som både är faktabaserat och bygger på den senaste forskningen.  Och lämpar sig just därför utmärkt i utbildningssyfte. Serien finns på SVT Play.
 • Del 2 i projektet är att elever som önskar ges möjlighet att i Greta Thunbergs anda demonstrera för att våra politiker ska uppfylla Parisavtalet. Demonstrationen kan genomföras utanför kommunhuset i den ort man bor, eller om man har möjlighet, demonstrera tillsammans med Greta utanför Riksdagshuset i Stockholm, någon gång mellan kl. 08.00 – 15.00 den 15 mars. 
 
Projektet kan kopplas till läroplanen

Klimatprojektet kan kopplas till skolans läroplan i ämnena kemi, fysik och biologi. Här lyfts miljöarbetet fram på ett tydligt och bra sätt, både i läroplanens värdegrund och uppdrag, samt i mål och riktlinjer. Här kan vi bl.a. läsa:

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”

Många lärare vill också öka kunskapen om klimatförändringarna och driva på omställningen i samhället. Tillsammans med sina elever blir detta ett ypperligt tillfälle.   

Vårt förslag till dig som rektor och lärare är att ta tillfället i akt genom att:

 • Genomföra KLIMATPROJEKTET med dina elever

 • Möjliggör för dem att vara med och demonstrera den 15 mars


Sprid gärna detta förslag till så många som möjligt. Det är vår framtid det handlar om och tiden börjar rinna ut för att kunna agera. Vi som står för förslaget: Ingrid Hesser och Gunilla Östberg.

Läs mer:

 
Aktuellt / 15 mars, Greta Thunberg, klimatet, klimatförändringar, klimatprojekt, klimatstrejk / Permalink / 0

2019 – nytt år, nya hållbara möjligheter!

Att klimatförändringarna redan är här och att de påverkar oss alla har säkert inte undgått någon. Eller att det är vår livsstil och vårt sätt att konsumera som är orsaken till att vi riskerar människornas framtid på jorden.
 
Sommarens värmebölja med de många och omfattande bränderna samt en halverad mat- och foderproduktion i Sverige fick många av oss att tänka till. Och faktiskt också vilja agera. Klimatförändringarna är inte längre  något som sker i framtiden, utan de är här och nu. Även om vi bara sett början på dem. Under det senaste året har tonen skärpts från forskare och experter; att det är nu vi har chansen att göra något. Inte sen.
 

Nytt år och nya möjligheter

Vill du vara med och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser? Här är några enkla tips på de mest effektiva sätten att  snabbt minska sina personliga utsläpp och att ställa om till en mer hållbar livsstil. De här åtgärderna är betydligt mer effektiva än till exempel att återvinna, byta till LED-lampor eller att avstå från plastkassar i matvarubutikerna, även om det också är viktigt såklart. Men vill man snabbt minska på sina utsläpp av växthusgaser så är det bästa sättet med saker som ger stor effekt:

 1. Ät vegetarisk mat
  Att undvika kött är ett mycket effektivt sätt att minska dina utsläpp av växthusgaser. Bara att minska på mängden kött du äter bidrar positivt till klimatet. Det är också skillnad  på kött och kött, köp viltkött eller kött som är KRAV-märkt och närproducerat. Dessa typer av kött bidrar inte lika mycket till klimatförändringarna och har andra positiva miljöeffekter på t.ex. den biologiska mångfalden. Det är fyra gånger mer effektivt att sluta äta kött som att återvinna, och åtta gånger mer effektivt än att byta till LED-lampor, även om de också är viktiga bidrag.

 2. Flyg bara då det är absolut nödvändigt
  Det räcker med en enda långdistansflygning för att hela din årliga koldioxidbudget ska vara förbrukad. Så för varje flygresa som du avstår från förbättrar du utsikterna för världen att nå 2-gradersmålet i klimatavtalet. Vi svenskar flyger mest i världen, så här finns stor potential i att minska flygresandet. Semestra i din närmiljö och upptäck Sverige. Och byt ut arbetsresor mot digitala mötesplatser. För dig som flyger ofta är minskat flygande din viktigaste åtgärd.

 3. Kör mindre bil
  Vårt sätt att transportera oss med fossila bränslen måste upphöra. Bästa tipsen här är att gå och cykla mera samt att resa mer kollaktivt. Du kan också byta till en elbil och ladda den med förnybar el. Flera elbilstillverkare producerar numer sina batterier med förnybara energikällor. Eller köra på biobränsen.

 4. Byt till grön energi
  Köp grön el från ditt energibolag, det driver dem att investera i nya förnybara anläggningar. Se också över uppvärmingen av din bostad. Här finns flera effektiva och gröna lösningar att välja bland. Ett exempel är värmepump som matas med grön el.

 5. Shoppa begagnat
  Vårt sätt att konsumera har stor inverkan på klimatet. Allt som produceras kräver råvaror, energi och transporter. Och det påverkar klimatet och miljön negativt på många sätt. Så ju mindre vi konsumerar desto bättre. Köp mer selektivt sådant som du verkligen behöver och köp gärna begagnat. Om du behöver köpa nytt, köp bra kvalitet av tidlös design så håller det längre.


Häng med på klimatresan och låt 2019 bli det år då vi tillsammans lyckades vända utsläppen.

Gott Nytt Hållbart År!

Aktuellt / Vegetarisk mat, klimatet / Permalink / 0

För alla som vill äta lite kött finns det hopp!

SVT sände programmet "Köttätarnas dilemma" den 11 november och kan ses på SVT Play fram till den 10 januari 2019. Ett sevärt program som tydligt visar skillnaden på kött och kött. Och att om du köper "det rätta köttet" så bidrar det t.o.m. till minskade utsläpp av växthusgaser. Det vill säga, tvärt emot vad vi matas med dagligdags, att rött kött är dåligt för klimatet. Men det beror på sättet vi föder upp våra djur på. Och det framgår tydligt i programmet att alternativa metoder till dagens djurfabriker kan hjälpa klimatet. Programmet är mycket inspirerande och ger hopp inför framtidens livsmedelsproduktion.
 
Väl värt att titta på!
 
 
Drick & ät hållbart, Ytterligare inspiration / köttätarnas dilemma / Permalink / 0
Till top