Checklista för en hållbar livsstil

Alla talar om hållbarhet, men vad innebär det i praktiken? För att kunna förändra sin livsstil måste man veta vad man ska göra och på vilket sätt. Många tänker t.ex. på återvinning när vi talar om att leva hållbart. Och visst är det viktigt. Men det är till exempel 100 gånger mer effektivt för klimatet att äta en växtbaserad kost än att använda en tygkasse då vi shoppar, och fyra gånger mer effektivt än att byta till LED-lampor. För att inte tala om att avstå från en flygresa.
 
Många ser det som att vi måste avstå från livets goda och är därför inte så villiga till förändring. Men så behöver det inte vara, vi måste bara aktivt välja alternativ som inte skadar naturen. Det finns hållbara lösningar inom snart alla områden, så fråga efter hållbara alternativ varje gång du ska köpa något.
 

Checklistan för en hållbar livsstil

Vill du bidra till en hållbar samhällsutveckling, men inte riktigt vet vad du ska göra? Då har du chansen att hänga på nu. Här är checklistan som hjälper dig att steg för steg ändra din livsstil till att bli mer hållbar. Den hjälper dig också att prioritera vilka åtgärder som bidrar bäst till en bättre miljö, överst i listan ger störst effekt.

Enligt Stockholm Resilience Centre, med Johan Rockström i spetsen, är de största utmaningarna  klimatförändringarna och våra jordbruksmetoder. Därför riktar checklistan nedan in sig på aktiviteter som främst gynnar omställningen inom dessa områden.

Självklart finns det mycket mer vi kan göra, men det här är effektiva aktiviteter att börja med som ger stor effekt på miljön och en bra start till din nya hållbara livsstil.
 
Ett extra barn
 
Enligt en studie gjord på Lunds universitet är den absolut mest kraftfulla handlingen att avstå från att skaffa ytterligare ett barn. Då räknar de med de utsläpp som ett extra barn medför samt de utsläpp från barnets framtida ättlingar.
 
Det här är naturligtvis en etiskt svår fråga som vi sällan diskuterar, men visst är det logiskt att ju fler människor vi är på jorden som konsumerar ohållbart desto mer belastar vi miljön och tränger undan utrymmet för andra levande arter på jorden. En hälsosam balans mellan människor, djur och natur borde därför vara ett mål i sig. Just nu agerar vi som om vi vore parasiter, d.v.s. ett djur som utnyttjar sin värdorganism för egen vinning på ett sätt som skadar den. Populationen växer tills dess värdorganismen inte längre kan försörja parasiten. Likheten är slående.
 
Varför måste vi ställa om?
 
Allt handlar om att vi blir fler människor på jorden som lever med en ohållbar livsstil. Vi använder mer resurser än vad jorden kan erbjuda, både i form av energi och råvaror. Det ohållbara handlar om att vi exploaterar ändliga resurser, förorenar luft, mark, färskvatten och hav, samt att vi brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen i de jordbruksmetoder som vi använder idag. Det här påverkar jordens naturliga processer på ett sätt som stör våra unika ekosystem. Ett exempel på det är att om alla människor på jorden skulle leva med samma livsstil som vi svenskar gör, skulle jordens medeltemperatur öka med två grader redan inom 10 år. Än värre; om alla levde som de gör i USA skulle det endast ta fyra år innan medeltemperaturen nått den kritiska gränsen på två grader. Ett annat exempel hämtat från WWF:s senaste rapport Living Planet där de rapporterar att närmare 60 procent av beståndet av fåglar, fiskar och däggdjur minskat jämfört med 1970. Inte undra på att forskarna kallar det en ny massutrotning.
 
Så låt oss vara lite smartare än parasiterna.
 

Läs mer:

 
Aktuellt / checklista, hållbar livsstil / Permalink / 0

Hur hållbar är egentligen vår nätshopping från Kina?

Det väller in paket på PostNords kontor. Det handlas elektronik, cykeltillbehör, leksaker och kläder som aldrig förr. Alla vill ta del av de superbilliga varorna från Kina.  Eller vad sägs om klockor för 9 kr, friluftsbyxor för 97 kr, jackor för 25 kr, mascara för 9 kr eller en hårddisk för 25 kr.
 
E-handeln har exploderat det senaste året. Sedan förra julen har antalet försändelser ökat med 60 procent. Ökningen är så lavinartat stor att det skapat stor press på PostNords pakethantering. Idag kommer 36 procent av svenskarnas utrikes e-handel från Kina, jämfört med 24 procent 2015. Wish är just nu den populäraste Kinesiska plattformen, följt av Alibaba och Ali.
 
Hur kan det vara så billigt?
 
Det finns fler anledningar till att priserna kan hållas så låga.
 • Inga mellanhänder
  När du handlar på Wish handlar du direkt från fabrik. Det innebär att Wish egentligen bara fungerar som en stor annonsplats. Det kapar kostnader i många led och är positivt för kunderna.

 • Låga produktionskostnader
  Kinas lagstiftning kring arbetsmiljö och miljöhänsyn ligger långt efter de svenska och europeiska reglerna vilket möjliggör betydligt lägre produktionskostnader. Vi talar om underbetalda arbetare, barnarbete, mycket övertid och hantering av farliga kemikalier med undermålig skyddsutrustning. Även om arbetsförhållandena på många fabriker blivit bättre, är den generella standarden långt ifrån vad vi själva skulle acceptera. Miljö, arbetsmiljö och säkerhet är något vi i Sverige och EU har kämpat med under många år och som drivit den hållbara utvecklingen i rätt riktning samtidigt som producent och brukare betalar ett mer rättvist pris för vad varorna egentligen kostar.

 • Subventionerade transporter
  Kinesiska företag kan frakta varor över hela världen till ett starkt subvetionerat pris. Det beror på ett 50 år gammalt subventionssystem som skapades under tiden Kina var ett utvecklingsland för att möjliggöra att fattiga människor skulle kunna skicka brev utomlands. Det skapades inte för att subventionera företagens försäljning av varor så det här skapar idag stora konkurrensfördelar för Kina. Enligt PostNord täcker inte dagens intäkter från Kinas postförsändelser kostnaderna för att hantera paketen. Kostnaderna får istället tas ut av andra kunder för att få verksamheten att gå ihop. På Svensk Handel anser man att svenska e-handelsföretag missgynnas av dagens system och menar att systemet måste förändras i grunden.

 • Nästan allt är tullfritt
  Wish skickar varor till enskilda köpare vilket innebär att försändelsernas värde sällan överstiger 1500 kr, vilket är gränsen för om tull ska betalas. Det innebär åter igen en konkurrensfördel då återförsäljare i Sverige köper in större volymer varor och därmed måste betala tull. Sverige och vår välfärd går på sätt miste om stora summor skatteintäkter.

 • Momsbortfall i miljardklassen
  Privatpersoner som handlar på kinesiska e-handelssajter är skyldiga att betala moms för samtliga varor. Idag sker inte detta enligt gällande regelverk och Sverige går därför miste om miljardbelopp i momsintäkter. På så sätt får de kinesiska e-handelssajter ytterligare konkurrensfördelar gentemot de svenska.

 • Konsumentskydd saknas
  Konsumentskyddet som vi har i Sverige och EU gäller inte för prylar köpta från Kina. Främsta anledningen till att vi har ett konsumentskydd är att skydda privatpersoner och säkra deras rättigheter gentemot producenter. Utan ett sådant skydd kan priserna hållas nere.


På många sätt skapar hela situationen med de kinesiska e-handelsbolagen en för mänskligheten farlig utveckling. Med de extremt låga priserna ökar shoppingen med rekordfart, och den ohållbara utvecklingen följer med som ett brev på posten. Vi talar om utsläpp av växthusgaser, spridning av farliga kemikalier, förorenat vatten, utnyttjande av arbetskraft osv. osv.
 
Om vi ska ha en chans att kunna vända utvecklingen mot en mer hållbar riktning, så måste vi börja med oss själva. Vi vet att tiden håller på att rinna ut och att vi måste agera nu. Vi får helt enkelt inte låta oss förföras av de billiga priserna. De viktigaste frågorna vi bör ställa oss är: Hur kan den här varan vara så billig? Vem betalar det verkliga priset? Och framför allt, behöver jag verkligen den här prylen?
 
Läs mer:
Aktuellt, Shoppa hållbart / Kina, hållbart, nätshopping, wish / Permalink / 0

4 nyårslöften som förbättrar klimatet

Att klimatförändringarna redan är här och att de påverkar oss alla har säkert inte undgått någon. Eller att det är vår livsstil och vårt sätt att konsumera som är orsaken till att vi riskerar människornas framtid på jorden. Klimatforskare världen över varnar nu för att tiden håller på att rinna ut och att vi måste agera NU.

Nytt år och nya möjligheter

Vill du vara med och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser? Här är några enkla tips på de mest effektiva sätten att  snabbt minska dina personliga utsläpp. De här fyra åtgärderna är betydligt mer effektiva än till exempel att återvinna, byta till LED-lampor eller att avstå från plastkassar i matvarubutikerna, även om det också är viktigt såklart. Men vill man snabba på omställningen till en fossilfri livsstil så är det bästa sättet att börja här:

 1. Ät vegetarisk mat
  Gärna ekologisk och KRAV-märkt. Att undvika kött är ett mycket effektivt sätt att minska dina utsläpp av växthusgaser. Bara att minska mängden kött bidrar positivt till klimatet och köp i så fall viltkött eller kött som är KRAV-märkt och närproducerat. Det är fyra gånger mer effektivt att sluta äta kött som att återvinna, och åtta gånger mer effektivt än att byta till LED-lampor, även om de också är viktiga bidrag.

 2. Byt till grön energi
  Köp grön el från ditt energibolag, det driver dem att investera i nya förnybara anläggningar. Se också över uppvärmingen av din bostad. Här finns flera effektiva och gröna lösningar att välja bland. Ett exempel är värmepump som matas med grön el.

 3. Kör mindre bil
  Vårt sätt att transportera oss med fossilt bränsle måste upphöra. Bästa tipsen här är att gå och cykla mera samt att resa mer kollaktivt. Du kan också byta till en elbil och ladda den med förnybar el. Flera elbilstillverkare producerar numer sina batterier med förnybara energikällor.

 4. Flyg mindre
  Det räcker med en enda långdistansflygning för att hela din årliga koldioxidbudget ska vara förbrukad. Så för varje flygresa som du avstår från förbättrar du utsikterna för världen att nå 2-gradersmålet i klimatavtalet. Vi svenskar flyger mest i världen per person, så här finns stor potential i att minska flygresandet. Semestra i din närmiljö och upptäck Sverige. Och byt ut arbetsresor mot digitala mötesplatser.

Kanske kan ett eller flera av dessa tips kan ingå årets nyårslöften. Häng med på klimatresan och låt 2018 bli det år då vi tillsammans lyckades vända utsläppen.

Gott Nytt Hållbart År!

Aktuellt / Fossilfri, Grön el, Vegetarisk mat, flyg, klimatet, nyårslöften / Permalink / 2
Till top