Därför måste vi sluta använda fossilt bränsle

Bill Gates har en enda önskan, en uppfinning som leder till att utsläppen av koldioxid till atmosfären blir noll (Ted Talks 2010). Det är det enda sättet att garantera att medeltemperaturen på jorden inte fortsätter att öka.

När Bill Gates, som är så aktivt engagerad i fattigdoms- och hälsofrågor världen över, uttrycker detta som sin högsta önskan så kan man inte låta bli att lyssna på hans budskap. Min ambition med detta inlägg är att skapa en enkel och övergripande förståelse för varför han uttrycker denna önskan. Det är faktiskt enklare än vad det först verkar...

Det finns enorma mängder av kol på vår jord. Kol finns i atmosfären, i haven, i allt levande, i berggrunden och i havsbottnar.  Man kan skilja på kol som ligger lagrat i berggrunden och havsbottnar och kol som ingår i det kretslopp som påverkar vårt klimat, se bilden nedan:

  • Det fossila kolet som olja, kol och naturgas, bildades för ca 50-500 miljoner år sedan av gamla växt- och djurdelar som inte förmultnat. Högt tryck och lång tid gjorde att dessa ”förkolnade” och lagrades djupt ned i berggrunden. Torv är en yngre variant som inte är fullt ut förkolnat ännu.

  • Kol som ingår i ett gigantiskt kretslopp och är viktig för klimatet på jorden:
    • Genom att växter tar upp koldioxid från luften genom fotosyntesen, binds kol och därmed minskar halten av koldioxid i atmosfären.
    • Detta kol frigörs igen då djur, inklusive människor, äter växterna och genom cellandningen förbränner kolhydrater till koldioxid och vatten. Koldioxid frigörs också då växter och djur dör och förmultnar.

 
Så under miljontals år av utveckling har en balans bildats mellan kol som ligger lagrat i berggrunden och kol som ingår i kretsloppet. Denna balans har gällt under tusentals år och legat på en relativt konstant nivå av ca 280 ppm, en balans som skapat förutsättningar för liv på jorden av växter och djur.

Då vi utvinner och bränner olja, kol och naturgas flyttar vi kol från berggrunden rakt ut i atmosfären. Det tidigare inaktiva fossila kolet blir plötsligt en del av kretsloppet. Halten av koldioxid ökar i atmosfären och det leder oundvikligen till att temperaturen stiger, eftersom koldioxid är en växthusgas.

Halten av koldioxid i atmosfären är helt avgörande för vilket klimat vi har på jorden. Ingen koldioxid alls skulle leda till en medeltemperatur på ca -15 grader Celcius, dvs ett djupfruset jordklot. Så tack vare att halten legat på ca 280 ppm så har medeltemperaturen istället legat på ca +15 grader Celsius.

Från det att vi började bränna fossila bränslen har halten av koldioxid ökat från 280 ppm till dagens värden på 400 ppm och medeltemperaturen ökat med ca 0,7 grader. Många forskare har haft en målsättning på att begränsa höjningen av medeltemperaturen till två grader, ett mål som man nu menar är svårt att hålla med en så hög halt som 400 ppm. Det vi redan släppt ut i atmosfären är där för att stanna, vi kan bara sluta att öka halten ytterligare.

Som människor upplever vi förändringarna som långsamma och hanterbara. Men ur ett ekologiskt perspektiv är förändringarna dramatiska och svåra att prediktera. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg den 18 juni är det inte en ökad medeltemperatur vi ska vara mest rädda för, utan de konsekvenser den medför.

Än finns tid att agera enligt forskarna, förutsatt att vi börjar NU. Inte sedan! Enligt Bill Gates bör utsläppen av koldioxid vara nere på noll före 2050, vilket inte är så långt borta i tiden. Därav hans önskan om en uppfinning som hjälper mänskligheten på vägen.

I kommande inlägg kommer jag att skriva om konkreta exempel vad vi vanliga människor kan göra.

Läs mer:Aktuellt / fossilt, hållbart,, klimatförändringar, kolets kretslopp / Permalink / 3
#1 - - Karin:

Då är det verkligen dags att sluta. Men hur gör man det?

#2 - - Gilla:

Bra fråga, det måste lösas på många olika sätt. Huvudansvaret ligger på de som står för de stora utsläppen. Jag kommer att skriva om detta efter sommaren, så välkommen att läsa vidare på bloggen!

#3 - - Anonym:

Varför bör man stoppa fossila bränslen

Svar: Här har jag skrivit ett inlägg om varför: http://forasustainableworld.com/2014/june/darfor-maste-vi-sluta-att-anvanda-fossilt-bransle.html Hoppas att det är svar på din fråga!
För en hållbar värld

Till top