Hjärnans roll när vi blundar för klimathotet

Jag nämnde i mitt inlägg om klimatet den 18 juni att vi människor har svårt att ta till oss långsiktiga och abstrakta hot. Till och med i de fall där vi med stor sannolikhet vet att hotet kan vara dödligt. Hur kan det vara så?

Senare tids forskning visar att hjärnans alarmsystem inte går igång på den här typen av situationer. Hjärnans alarmsystem har genom evolutionen utvecklats för att reagera på omedelbara faror. Enligt Professor Dan Gillbert, Harward University, är det fyra typer av hot som triggar igång vår överlevnadsinstinkt och därmed viljan att agera för vår överlevnad.

  • Hot som upplevs av ansikten med intentionen att döda
  • Hot som strider mot våra värderingar (t ex religiösa)
  • Hot som händer NU (nutid, inte framtid)
  • Hot som händer SNABBT (snabba förändringar i omgivningen)

Om hotet inte trycker på någon av dessa knappar så agerar vi inte, eller åtminstone väldigt långsamt. Vi har helt enkelt inte förmågan att uppfatta det som ett fara.

Förmågan att agera på abstrakta och dödliga hot som ligger långt fram i tiden är en ny typ av utmaning för oss människor.  Enligt Gillbert är det just det som händer med klimathotet, det lyckas inte trigga igång hjärnans alarmsystem. Just därför blir den här typen av hot riktigt farliga.

Referenser:

  • Holone, nr 2, maj 2014
  • Dan Gillbert blogs.ei.colombia.edu/2012/01/09/evelutionary-psychology-of-climate-change/
 


Aktuellt / Permalink / 0
Till top