Fyra områden där du kan göra skillnad för klimatet!

 
Varje svensk släpper ut i snitt  ca 7 ton koldioxid per år. Det är 6 ton mer än vad som är hållbart för ett stabilt och livsdugligt klimat på jorden. Enligt forskarna är det viktigt att vi startar omställningen mot ett fossilfritt samhälle NU. Medan vi väntar på att politiker och näringslivets beslutfattare ska börja ta sitt fulla ansvar får vi konsumenter visa vägen. 
 
Den stora omställningen mot noll utsläpp av växthusgaser kräver ett systemskifte i energi- och bränsleförsörjningen samt i jord- och skogsbruket. Trots att forskare, politiker och många beslutsfattare i näringslivet är eniga om allvaret i klimatfrågan så saknar vi fortfarande de viktiga besluten för att omställningen ska komma igång på allvar. Enligt forskarna bör vi nå en halvering senast 2030, för att sedan nå målet på 1 ton per person senast 2050, ju snabbare desto bättre. (Bild: Ian Britton, CO2 emissions, CC BY-NC 2.0)
 
Vi konsumenter får visa vägen
 
Genom att vi konsumenter aktivt efterfrågar och köper hållbara produkter och tjänster visar vi vägen för våra politiker och närlingslivets beslutsfattare. Politikerna har svårt att motstå att få röster och näringslivet vill sälja sina produkter och tjänster. Tillsammans kan vi göra underverk och ett gott exempel är det som sker med ekologisk mat där efterfrågan ökar rekordartat.
Diagrammet till vänster visar utsläpp av växthusgaser som kommer ifrån oss konsumenter (Naturvårdsverket rapport). Det är vår livsstil, dvs det vi äter, hur vi bor, våra resor och vår shopping som främst orsakar utsläpp av växthusgaser. Observera att bilden är ett genomsnitt och att utsläppen är en direkt avspegling av vår livsstil. Ju mer vi konsumerar av långa semesterresor, stora bilar, stort boende och mycket kött desto större utsläpp orsakar vi jämfört med snittet. Det innebär att vi som har råd att konsumera mycket också måste ta det största ansvaret.
 
Testa dig själv!
 
En god start är att se över din egen situation och hur din livsstil ser ut. Du kan t ex direkt få svar genom att testa dig med WWF’s klimatsmartkalkylator. Där får du ett mått på hur stora dina utsläpp är idag och hur många jordklot du förbrukar om alla skulle leva som du. Du kan räkna med att 70 % av ditt ekologiska fotavtryck kommer från biffen, bilen och bostaden. Genom att succesivt förändra din livsstil mot minskade utsläpp av växthusgaser så kan du bidra till ett mer hållbart klimat. Det är enklare än vad man kan tro och vi behöver inte göra några större avkall på levnadsstandarden.
 

Fyra områden där vi konsumenter direkt kan påverka

Det handlar om att vi måste konsumera smartare. Här kommer tips på förändringar i vardagen inom vart och ett av de fyra områdena som beskrevs ovan.

Resor

Vårt behov av att transportera oss ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. 95% av all trafik körs med fossilt bränsle och den stora utmaningen ligger i att ersätta dessa med långsiktigt hållbara alternativ. Som konsumenter kan vi vara med och driva på den utvecklingen genom att aktivt välja transportmedel med mindre utsläpp. Se jämförelsen som Naturskyddsföreningen gjort av en resa Stockholm-Göteborg.

 • För kortare transporter välj kollektivt, elmoped, elcykel, cykel eller promenad
  En svensk personbil körs i genomsnitt 4 mil per dag och 75 % av körsträckan består av resor kortare än så. Här finns en stor potential att minska utsläppen och bättra på din hälsa.
 • Välj tåget framför bilen
  För lite längre resor är tåg ett bra och klimatsmart transportsätt.
 • Byt till en miljöbil, helst en elbil
  Är det dags att byta bil? Då har du alla möjligheter att välja något miljövänligt som en elbil, hybrid eller biogas. Eller kanske gå med i en bilpool? Mindre bilar drar mindre bränsle och det finns bilar som är extremt bränslesnåla.
 • Flyg mer sällan och välj kortare resor
  Flyget är den stora boven för klimatet i och med att utsläppen sker på hög höjd där de är extra skadliga. En flygresa tur och retur till Thailand släpper ut 2,2 ton koldioxid vilket redan det överskrider hållbarhetsnivån. De gånger man flyger kan man klimatkompensera genom att köpa utsläppsrätter. Då låser man in den mängd koldioxid som man orsakar så att inte någon annan kan använda den (läs mer här).
 
Boende
 
Boendet skapar koldioxidutsläpp genom vår energiförbrukning för uppvärmning, varmvatten, belysning, vitvaror, tv, datorer och andra elektriska apparater.  Det handlar om vår förbrukning av värme och el, men också om energieffektivitet. Med några enkla konsumentval kan du göra stor skillnad.
 • Välj grön el
  I Sverige är elen till stor del koldioxidfri i och med att vår el kommer från kärnkraft, vattenkraft, biomassa, vind etc. Men för att driva den långsiktiga hållbarhetsutvecklingen fullt ut så bör all fossil energi och kärnkraft avvecklas. Så genom att välja grön el går kommande investeringar till utbyggnad i förnyelsebar energi. Idag är dessutom grön el billigare att producera än från kärnkraft och olja/kol.
 • Välj fjärrvärme och värmepumpar
  Uppvärmning av bostäder sker på en rad olika sätt, fjärrvärme, olja, biomassa, värmepumpar och el.
  o  Fjärrvärme är ett mycket bra alternativ om din lokala leverantör producerar värmen från biomassa eller överskottsvärme från någon närliggande industri. Sopor som bränsle är också till 80-85% fritt från koldioxidutsläpp och är ett bra sätt att ta hand om sådant avfall som inte går att återvinna på annat sätt. Fjärrvärmen kan användas för så mycket mer än bara uppvärmning och varmvatten: t ex till diskmaskiner, tvättmaskiner, handdukstorkar och vattenburen golvvärme.
  o  El bör inte användas för uppvärmning då el är en ädel form av energi som bör prioriteras för belysning och elektriska maskiner.Värmepumpar är ett bra alternativ där inte fjärrvärme finns, även om de drar en begränsad mängd el.
  o  Uppvärmning med pellets av biomassa är ett bra alternativ som inte bidrar till växthuseffekten. Välj miljömärkta pellets.
  o  Uppvärmning med olja bör avvecklas snarast. Detta har till stor del redan skett i Sverige.
 • Energieffektivt och resurssnålt
  Energieffektivt är ett viktigt nyckelord i sammanhanget. Frågor att ställa sig är hur välisolerat huset är, hur energieffektiva mina vitvaror är, har jag bytt till lågenergi- eller LED-lampor. Stänger jag av mina apparater helt eller står de på standby? Hur använder jag vatten, kan jag minska mängden varmvatten? Och så vidare. Genom att tänka resurssnålt så som mormor gjorde på sin tid kommer vi långt.

Mat

Maten står för ca en fjärdedel av de utsläpp som vi som privatpersoner står för. 20 av de 25 procenten är kopplat till köttproduktion. Så genom att minska köttmängden och äta mer vegetariskt så bidrar vi till minskade utsläpp. Ju mindre kött vi äter, desto mindre blir utsläppen av växthusgaser och bidrar till en bättre hälsa.

 • Minska mängden kött per vecka
 • Ät mer vegetariskt: inför ett par vegetariska dagar i veckan
 • Välj närproducerat och ekologiskt
 • Planera dina inköp och släng mindre mat (ca 30% slängs idag)
 • Gå, cykla eller ta bussen till butiken. Skaffa en rullväska.

Shopping

Av den privata konsumtionen utgör utsläppen från shopping ca 15%. Av dessa  står kläder och skor för huvuddelen av utsläppen.

 • Efterfråga hållbart producerade kläder och skor, ofta märkta ”sustainable” och/eller ekologiska. T ex har HM och Lindex infört kollektioner som är hållbara (sustainable).
 • Köp kvalitetskläder och skor med tidlös design så att de håller länge.
 • Tröttnat på dina kläder? Ordna klädbytardagar med dina vänner, sälj dem till second hand-butiker eller ge bort dem till välgörenhetsorganisationer.
 • Välj närproducerat
 • Tänk resurssnålt, behöver jag verkligen den här? I snitt lär vi ha  kläder  för 200 år i garderoben.
 
Det här är en bra start och det gör att vi bidrar vi till en hållbar utveckling. Det är bra för Sverige att ta initiativet till klimatomställningen, det skapar jobb och stärker vår konkurrenskraft i omvärlden och därmed vår egen välfärd.
 
Liknande inlägg:

 Bo & lev hållbart, Drick & ät hållbart, Res hållbart, Shoppa hållbart / Klimatsmart, Utsläpp, Växthusgaser, hållbar utveckling / Permalink / 3
#1 - - Robert:

Är det 8 ton per person och år eller är det 7? Jag har hört det senare.

#2 - - Gunilla:

Ja, vissa säger 7 och vissa 8 (drygt), det beror på hur de räknat. I 8 ton ingår t ex utsläpp från shopping där produkterna är tillverkade utomlands. Men oavsett nivån så måste koldioxidutsläppen minskas radikalt.

#3 - - Anna:

Läskigt att man släpper ut så mycket!

Till top