Golfströmmen avtar i styrka

GolfstreamGolfströmmen har avtagit i styrka de senaste 100 åren men speciellt efter 1970-talet enligt forskare vid Potsdaminstitutet. Mätningar har visat att områden i Nordatlanten är betydligt kallare än vad datamodeller beräknat vilket fått forskarna att fundera. Teorin är att Grönlandsisens allt snabbare avsmältning bromsar flödet i Golfströmmen. Något som kommer att påverka klimatet och ekosystemen både i Europa och Nordamerika enligt en forskningsrapport som Nature Climate Change nyligen publicerat.

Golfströmmen drivs normalt av skillnader i vattnets densitet. Kallt vatten med hög salthalt är tungt och sjunker mot botten. Varma strömmar söderifrån är lättare och rör sig nordost mot Europa. När Grönlandsisarnas smältvatten med låg salthalt blandas med den varma Golfströmmen störs flödet och bromsas därmed in.

Ytterligare ny forskning, också publicerad i Nature Climate Change, visar att då permafrosten på Grönland tinar ökar mikroorganismernas aktivitet i jorden och alstrar värme. Värme som ökar både issmältningen och nedbrytningen av organiskt material och som därmed bidrar till ytterligare störningar i Golfströmmen samt högre utsläpp av växthusgaser.  En ond cirkel som man idag inte känner till detaljerna kring och där mer forskning behövs för att förstå mekanismerna.

Golfströmmen är näst solen Europas viktigaste värmekälla

Golfströmmen är den mest kända strömmen i vår del av världen. Den börjar vid Mexikanska golfen och går över Atlanten upp mot norra Europa. Näst efter solen är Golfströmmen Europas viktigaste värmekälla och det är den som gör det möjligt för oss att bo här uppe i norra Europa. Utan Golfströmmen skulle klimatet i Norden vara som i Sibirien och kusterna skulle täckas av is större delen av året.

Lattja inte med klimatet

De här forskningsrapporterna är ytterligare exempel på hur svårförutsägbart det är med klimatförändringar. I princip skulle jag vilja hävda att det är omöjligt för oss människor att förutsäga exakt vilka effekter en förhöjd temperatur har på klimatet och ekosystemet. Enbart detta är argument nog för att vi måste sluta använda fossila bränslen och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Vi lattjar med system som vi inte har förmågan att förutsäga konsekvenserna av.

Relaterade inlägg:Aktuellt / ekosystem, golfströmmen, klimatförändringar / Permalink / 1
#1 - - Per:

Scary, håll tassarna borta från sånt vi inte förstår. Gäller GMO också!

Svar: Ja, det gäller i allra högsta grad GMO också. Bort med tassarna :-)
För en hållbar värld

Till top