2015 är möjligheternas år. Nu kan alla vara med och påverka!

2015 är möjligheternas år. Kanske också ett ödesår för vår planet. För i år kommer världens stads- och regeringschefer att träffas inte mindre än tre gånger för att försöka komma fram till ett globalt hållbarhetsavtal. De nya målen handlar att bygga en rättvisare och mer jämställd värld inom gränserna för vad jorden klarar. Överenskommelsen tar över efter ”Millenniemålen” och gäller alla länder från 2016 och fram till 2030.

  • Mötet juli i Addis Abeba
    Världens ledare träffades för att besluta hur de 17 nya globala utvecklingsmålen som definierats inför Parismötet i december ska finansieras. På mötet lyckades man träffa en överenskommelse som innebär att finansieringen ska ske med ökade skatteinkomster, fler hållbara investeringar från näringslivet samt minskad korruption och skatteflykt.

  • Möte september i New York
    Nästa möte sker i september då FN:s generalförsamling träffas för att klubba de globala utvecklingsmålen. Målen är klart ambitiösa, vilket krävs för att nå en hållbar utveckling, och handlar om bl a fattigdomsbekämpning, jämställdhet, utbildning åt alla, brottsförebyggande samt miljö- och klimatfrågor. En hållbar ekonomisk och social utveckling för alla människor med hänsyn tagen till planetens miljö och klimat.

  • Möte december i Paris
    I början av december träffas återigen världens ledare i Paris för att teckna ett globalt hållbarhetsavtal baserat på de 17 utvecklingsmålen. Ett avtal som ska leda mänskligheten in i en hållbar riktning ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Enligt Christine Lagarde, chef för internationella valutafonden IMF, så är 2015 året då vi har en unik chans att fatta beslut som kommer sätta sin prägel på hela världen i decennier framöver.

- Och vi kommer försöka ta den chansen, sade Lagarde, inför de tre stora mötena. (Källa: SR)

Forskare står bakom de 17 delmålen

Forskarna bakom FN:s klimatpanel IPPC står bakom utvecklingsmålen och menar att om dessa mål uppfylls så kommer mänskligheten att klara av att vända den utveckling som just nu hotar vår välfärd och långsiktiga överlevnad.

Målen är satta för att klara 2-gradersmålet och för att nå det krävs fossilfritt fram till år 2050. Det innebär att vi måste minska utsläppen med ca 6 % per år, en ambitiös men inte ogörlig plan. Om vi inte löser klimatfrågan så blir fattigdomsbekämpning och jämställdhetsfrågorna av underordnad betydelse. Det viktiga nu är att världens ledare tar sitt fulla ansvar och ser till att avtalet kommer på plats i december i Paris och därefter ser till att målen införlivas i respektive land.

Ge världens ledare allt stöd de behöver

Världens ledare, det vill säga våra nationella politiker, behöver allt stöd som de kan få av oss medborgare. Många inom näringslivet, olika typer av organisationer, religiösa ledare och artister har med olika medel visat sitt stöd till politikerna så att de ska ta sitt ansvar i klimatfrågan och agera.

Nu kan även vi vanliga medborgare vara med och visa vårt stöd till politikerna så att de får råg i ryggen att agera kraftfullt på decembermötet. Earth Statement och Live Earth är två initiativ som har som syfte att samla stöd från människor i alla  länder. 

Genom att skriva på deras respektive petitioner visar du stöd till politikerna för att se till att vi får ett avtal till stånd med avsikten att styra om utvecklingen i en hållbar riktning, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
 
Klicka på bilderna för att läsa mer om initiativen och för att vara med och påverka den hållbara utvecklingen.
 
 

 Läs mer:

 Bild: NASA Blue MarbleAgenda 2030, Aktuellt / Paris, globala utvecklingsmålen, hållbar utveckling / Permalink / 0
Till top