5 argument varför du ska välja ekologisk och närproducerad mat


På senare tid har diskussionerna gått höga om ekologiskt och närodlad mat gör någon skillnad för miljön. Vetenskap ställs mot vetenskap i medierna och det är stört omöjligt att skapa sig en egen uppfattning. Men genom att tänka från ett övergripande perspektiv och använda lite sunt förnuft blir valen plötsligt enklare.

Ekologiska odlingar är naturliga odlingar

Att odla ekologiskt är en beprövad och naturlig metod som vi människor hållt på med i tusentals år innan bekämpningsmedlen gjorde sitt intåg på 1950-talet. Visst hände det att skördar slog fel och ledde till hungerår. Men jämfört med de problem som dagens odlingsmetoder ger upphov till med övergödning, utarmade jordar, läckande gifter, minskad mångfald och hälsorisker för jordbruksarbetare, så verkar ekologiskt jordbruk harmlöst. Problemen är dessutom sådana som inte återhämtar sig, utan växer istället år från år.

Mycket av kritiken mot ekologiskt jordbruk har varit produktiviteten och att det skulle leda till mer hunger och svält. Men senare tids forskning har visat att de ekologiska odlingsmetoderna kan utvecklas och det finns nu stora förhoppningar om att produktiviteten snart ska komma ikapp de konventionella metoderna.

Transporter är nödvändigt

Att transportera livsmedel är ett måste, speciellt i dagens läge när mer än hälften av jordens befolkning bor i städer. Allt sedan människan började använda fossila bränslen som bensin och diesel för transporter så kom klimatförändringarna som ett brev på posten. Därför är det viktigt att vi minimera transporterna.

Närproducerat är ett relativt mått där avståndet från den plats där vi bor får vara måttstocken. Det kan naturligtvis ge en missvisande bild eftersom vi drar alla transportmedel över en kam, men så länge det inte finns någon märkning som kan vägleda oss så blir kortaste vägen det bästa valet. T ex Sverige framför Spanien eller Spanien framför Kina, allt beroende på vilka varor man väljer emellan.

MÅSTE vi välja mellan ekologiskt och närproducerat så är ekologiskt det bästa valet. Det bidrar mest till en bättre miljö på totalen sett.

Att välja ekologiskt och närodlat är att ta ett stort steg mot en hållbar livsstil.

Cirka hälften av den mat vi äter importeras från andra länder så våra val av livsmedel påverkar inte bara miljön i Sverige. Genom att välja ekologisk mat förbättras miljön på alla de platser som vi köper vår mat ifrån. 

Enligt bl a KRAV:s undersökningar är det numer marginellt dyrare att köpa ekologisk mat. De värsta överpriserna börjar försvinna och utbudet blir större och större. Bara under 2014 ökade försäljningen med 38 % i Sverige, vilket var den största ökningen i världen. Kontroller har också visat att fusket med ekologisk mat är relativt litet. Det här är alla positiva trender som gynnar den hållbara utvecklingen.

Vad blir bättre av att välja ekologiska och närproducerade livsmedel

 1. Din egen hälsa
  Du slipper rester av olika bekämpningsmedel och andra tillsatsämnen som kan vara negativ för hälsan. Det är en stor flora av olika kemikalier som används i olika livsmedel och även om den akuta faran anses vara liten, så vet man väldigt lite om de långsiktiga effekterna och den så kallade cocktaileffekten.

 2. Böndernas och jordbruksarbetarnas hälsa
  Ekologiska odlingar bidrar till en bättre arbetsmiljö genom att jordbruksarbetarna slipper hanteringen av bekämpningsmedel. Därmed försvinner de hälsorisker som är förknippade med bekämpningsmedlen.

 3. Djurens livskvalitet
  Ekologisk djurhantering innebär att djuren får ekologiskt foder från den egna gården. Djuren får vistas utomhus och slipper mediciner i förebyggande syfte. Köttet och mejeriprodukterna är fria från bekämpningsmedel och mediciner. I en hållbar djurhållning fås ett naturligt kretslopp som innebär betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med konventionell djurhållning.

 4. Renare jord, vatten och luft
  Ekologisk odling ger ett renare och naturligare ekosystem och minimerar risken för oförutsedda och skadliga konsekvenser:
  • Inga främmande gifter i jord och vatten som påverkar vårt ekosystem och därmed vår mat. Konventionellt odlad mat kan innehålla gifter från ett 40-tal olika restkemikalier.
  • Jordens bördighet bevaras. Konstgödsel utarmar jorden på sikt då ingen mull och för få näringsämnen tillförs via konstgödsel. Grödorna får då sämre näringsinnehåll.
  • Ju högre halt av koldioxid i luften, desto varmare klimat. Utsläppen av växthusgaser måste minska och då är transporter och konventionella skogs- och jordbruk samt djurhållning i fokus. Korta transporter och ekologiska jordbruksmetoder minskar klimatpåverkan.
 5. Den biologiska mångfalden
  Att värna om klimatet och miljön värnar om den biologiska mångfalden som vi är så beroende av. För lite insekter och fåglar leder oundvikligt till mindre fruktbarhet i naturen och livsmedelsbristen kommer att komma som ett brev på posten. Albert Einstein lär ha sagt att "om alla bin försvinner från jordens yta har mänskligheten fyra år kvar att leva."


Våra bästa val

Helt klart är det inte säkert att det blir rätt varje gång bara för att man väljer ekologiskt och närodlat. Så är det inte, men vi konsumenter stakar ut riktningen för våra producenter och vi tar definitivt ett stort kliv i rätt riktning mot en mer hållbar livstil. Studier har visat att ekologisk odling gör att även konventionella jordbruksmetoder drivs mot att bli mer miljövänliga.

Mänskligheten står inför ett paradigmskifte där våra val idag har avgörande betydelse för kommande generationer. Antingen fortsätter vi med våra konventionella produktionsmetoder som förorenar mark, vatten och luft, samtidigt som vi förbrukar mer resurser än vad jorden har att erbjuda. Eller, så stannar vi upp och byter till en mer hållbar livsstil.

*     *     *

Relaterade inlägg:

 Bo & lev hållbart, Drick & ät hållbart / Ekologisk mat, ekologiskt jordbruk, hållbar livsstil, hållbart jordbruk, närproducerad / Permalink / 1
#1 - - Ylva Banelind:

Hej! Jag heter Ylva och jag och min kompis ska starta ett UF-företag. Vi kommer göra en bok för att få fler att upptäcka och köpa närproducerad mat. Jag läste ditt inlägg: 5 argument varför du ska välja ekologisk och närproducerad mat, och skulle gärna vilja använda detta materialet i vår bok. Går det bra om vi använder din blogg som källa?

Svar: Hej Ursäkta att jag inte sett er fråga förrän nu, Ni får gärna använda min blogg som källa! Lycka till med ert arbete!
För en hållbar värld

Till top