Att byta till ekologiskt visar sig vara helt rätt!

Gronsaker (1)

För första gången har ett stort forskningsprojekt studerat den så kallade cocktaileffekten av olika restkemikaIier i kroppen och vad det betyder för uppkomsten av cancer. Studien visar att en blandning av kemikalier kan ge upphov till cancer även vid mycket låga doser även om de enskilda kemikalierna var och en för sig anses som ofarliga. Cocktaileffekten är något som många varnat för under lång tid.

Byt till eko!

Studien är en del av det större forskningsprojektet Halix där 174 forskare från 28 länder ingår. I studien undersökte man 85 ”ofarliga” kemikalier varav 50 av dessa visade sig kunna ge upphov till cancer när de kombinerades med andra kemikalier. Professor Wilhelm Engström vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som lett ett av delprojekten, menar att resultaten av studien på kort sikt bör leda till att kraven på nya kemikalier skärps och att på längre sikt att vi måste övergå till giftfria ekologiska odlingar.

Var tredje drabbas av cancer

Idag kommer vi i kontakt med flera tusen kemikalier i vår vardagsmiljö via maten, kläder, möbler, byggmaterial, rengöringsmedel och så vidare. Kemikalier som alltså var och en kan vara ofarliga men i en kombination kan bli cancerframkallande. Alla tidigare studier är baserade endast på en kemikalie i taget och därför har kunskapen om kombinationseffekten varit noll.

Cancer ökar stadigt. Idag drabbas var tredje av cancer någon gång under sitt liv. Cancer kopplas oftast med rökning, fetma, inaktivitet, processad mat och luftföroreningar. Nu får vi alltså lägga till cocktaileffekten. Så även om det behövs mer forskning och kunskap på området finns det ingen anledning att vänta, försiktighetsprincipen tillhör en av mina favoriter när det gäller hållbarhet. #byttilleko!

*     *     *

Läs mer:Aktuellt, Drick & ät hållbart / cocktaileffekten, ekologiskt / Permalink / 2
#1 - - Sara:

Det kunde man ge sig på... Jag känner mig lurad!

Svar: Ja det är ju det man gör! Enklast är att välja eko, visst blir man säkert lurad även då ibland. Men undersökningar visar att det förekommer i fusk i relativt liten utsträckning.
För en hållbar värld

#2 - - Anonym:

Hur kan det ens vara så? Man förlitar sig ju på att de vet vad man gör. Blir arg :-(

Till top