Hur klimatsmarta är vi egentligen i Sverige?

Källa: Naturvårdsverket

När våra politiker talar om våra miljömål så låter det som att vi är riktigt bra på att minska utsläppen i Sverige. Statistiskt sett har utsläppen minskat med ca 20 procent, 2013 jämfört med 1990. Och visst har åtgärder gett resultat men till stor del beror minskningen på väder och konjunktur. Siffrorna visar dessutom inte hela sanningen.

Problemet är att det finns två perspektiv. Det ena utgår från länder, det geografiska perspektivet, det andra utgår från konsumenter, det så kallade konsumtionsperspektivet, se Naturvårdsverkets bild från rapporten "Hållbara konsumptionsmönster" nedan.  Skillnaden ligger i var varorna producerats och konsumerats.                                            
 
 
Källa: NaturvårdsverketVåra politiker och FN:s klimatpanel utgår från det geografiska perspektivet vilket är relevant med tanke på att det är det egna landet politikerna har makt att bestämma över. Det är det perspektivet som vi hör talas om i media, och det tar alltså inte hänsyn till vad vår livsstil orsakar i andra länder.
 
Utsläppen från ett konsumtionsperspektiv har, tvärt emot det geografiska perspektivet, ökat med ca 17 procent under den senaste 20-årsperioden. Det beror främst på att konsumtionen av importerade varor och internationella transporter har ökat. Vi reser mer utomlands och köper mat och prylar från världens alla hörn. Detta framkommer inte i diskussionen i media och det är då lätt att man som konsument lutar sig tillbaka och känner sig nöjd.
 
Hållbara utsläppsnivåer
 
Sverige släpper ut ca 7 ton koldioxid sett från det geografiska perspektivet. Samma siffra är ca 10 ton sett ur ett konsumtionsperspektiv. För att bromsa växthuseffekten måste vi nå en nivå på ca 1 ton per person och år senast år 2050, oavsett perspektiv, för att medeltemperaturen inte ska stiga mer än två grader på jorden. En gräns som klimatexperterna trycker hårt på att vi måste hålla oss under. Det är ett gemensamt ansvar för politiker, näringsliv och konsumenter att nå detta mål.
 
Hur kan vi konsumera mer hållbart?
 
Hållbar konsumtion är ett begrepp som vi kommer att höra mycket om framöver. Det handlar om på vilket sätt vi konsumerar varor och tjänster; allt från mat, kläder och prylar till resor och boende.  Lösningarna finns och det räcker med att tänka i generella termer. Välj ekologiskt, miljömärkt, förnyelsebart, närproducerat och återvinningsbart så kommer du långt på väg i din nya hållbara livsstil.
 
Läs mer om hur du kan göra skillnad för klimatet och aktivt bidra till minskade utsläpp:
 


Aktuellt / Klimatsmart, geografiskt perspektiv, hållbar konsumtion, konsumtionsperspektiv, växthuseffekten / Permalink / 1
#1 - - Sonja:

Bra förklarat, hade ingen aning om att det förhöll sig så här. Nu vet jag!

Svar: Du är inte ensam! Det är därför som både politiker och näringslivet måste ta sitt ansvar.
För en hållbar värld

Till top