Roundup är inget för våra trädgårdar

Probando (Weatherly 620 B)

Roundup är världens mest använda ogräsmedel. Det används både professionellt i parker, jordbruket och banvallar samt i våra privata trädgårdar. Roundup kan köpas och användas fritt i alla länder, så även i Sverige. Förespråkarna för Roundup anser att det är mindre giftigt än många andra bekämpningsmedel och till och med ofarligt. Forskare och kritiker hävdar motsatsen.

Men något är på gång att hända. Senare tids forskning har lett till att Världshälsoorganisationen WHO klassificerat den aktiva substansen glyfosat i Roundup som sannolikt cancerogen. Dock ställer klassificeringen inga direkta krav på åtgärder utan det är upp till enskilda regeringar och andra internationella organisationer att rekommendera restriktioner.

EU har länge känt till larmen om glyfosats eventuella hälso- och miljöproblem men frågan tystades ned under många år. Det var först när nya forskningsrön presenterades 2012 som problematiken kring Roundup kom upp på dagordningen. Nu har EU gett tillverkaren Monsanto tid fram till slutet av 2015 att visa att ämnet är ofarligt. Det är alltså producentens sak att övertyga EU om det inte föreligger några risker. Monsanto, som är kända för en stor och mäktig lobbyingverksamhet, hävdar att Roundup är ofarligt för människor. Sverige kommer att följa EU:s restriktioner.

Roundup är ett effektivt ogräsmedel

Roundup är ett totalbekämpande ogräsmedel vilket betyder att alla växter dör. Det är därför det utvecklas grödor som är motståndskraftiga mot Roundup (genmanipulerade grödor). Även många viktiga insekter dör. Enligt studier utförda av University of California kan giftet driva upp till 400 meter vid markbesprutning och 800 meter vid flygbesprutning. Därmed drabbas stora delar av den biologiska mångfalden och i slutändan människan. I Sverige är det förbjudet med besprutning från flygplan, men inte i många länder där vår importerade mat kommer ifrån.

Glyfosat bryts ned långsamt i motsats till vad Monsanto själva hävdar. T ex har Landskrona kommun mätt rester av kemikalien i alla sina närliggande vattendrag och man har även hittat rester i dricksvattnet i Helsingborg och Höganäs. Om man skulle mäta, räknar man med att hitta rester av medlet i stort sett i alla vattendrag i landet. Även i Danmark och USA har man hittat Roundup i ytvattnet.

Normalt använder vi i Sverige försiktighetsprincipen vilket innebär att om det är osäkert om ett ämne är farligt skall det betraktas som farligt. När det gäller Roundup har vi en del restriktioner som t ex att det inte är tillåtet att användas strax före skörd. I andra länder där man inte har sådana restriktioner hittar man höga resthalter i grödorna.

Vad kan vi konsumenter göra?

Många röster höjs nu för att stoppa användningen av Roundup. Men sådana processer tar tid och behöver påtryckning. Under tiden kan vi konsumenter bidra på vårt sätt:

  • Sluta använda Roundup i våra trädgårdar eller bostadsrättsföreningar
  • Köpa ekologisk och GMO-fri mat

Då har vi kommit en bit på väg och dessutom visat våra politiska företrädare hur vi vill ha det. Vill man gå ett steg längre kan man vara med och påverka Trafikverket att stoppa användningen på Sveriges banvallar. Följ länken här och läs mer: Trafikverket: sluta använda Roundup kring Sveriges banvallar!

Intressant om den dramatiskt ökade användningen av Roundup

Användningen av Roundup har dramatiskt ökat i takt med att genmodifierade grödor blir vanligare. Monsanto, producent av både genmanipulerade (GMO) grödor och Roundup, lanserade redan i mitten av 90-talet ett odlingspaket med GMO-grödor i kombination med Roundup. Grödorna hade med genteknik gjorts mer motståndskraftiga mot glyfosat och därmed kunde man bespruta hårdare utan att själva grödan tog skada.

Argentina var tidigt ute att testa konceptet med genmanipulerade sojabönor i kombination med en kraftigare besprutning med Roundup. Idag odlas över 20 miljoner hektar i landet, en yta lika stor som halva Sverige. Numera finns glyfosattålig soja, majs, durra, raps, alfalfa, bomull och vete på marknaden under namnet Roundup Ready. Men i takt med den ökade användningen har också rapporter strömmat in om olika hälso- och miljöproblem.Bo & lev hållbart / Roundup, cancerogent / Permalink / 0
Till top