Idag är en tankvärd dag – Overshoot Day 2016

Idag är den så kallade "Overshoot Day", dagen då vi förbrukat alla de resurser som jorden förmår att återhämta och förnya under ett år. Dagen då Overshoot Day inträffar sker tidigare och tidigare för varje år. Förra året var det den 13 augusti och året dessförinnan 19 augusti. 1987 var det den 19 decemeber. 
 
Vad innebär det att jordens förnybara kapacitet är förbrukat? Det handlar om den  förmåga planeten har att skapa rent vatten, ren luft, mat och skydd. Allt sådant som vi är beroende av. Ett konkret exempel på vårt ohållbara sätt att exploatera jordens resurser är överfisket, vi tar ut mer fisk från haven än vad de förmår att reproducera. Fortsätter vi i samma takt som idag är risken överhängande för att fisken tar slut i haven. Ett annat exempel är skogsskövlingen som numer står för ca 20 procent av alla utsläpp av växthusgaser. När skog huggs ned snabbare än ny skog hinner växa upp, minskar  mängden koldioxid som binds i träden och hamnar istället i atmosfären där den bidrar till klimatförändringarna. Tillgången på färskvatten är ytterligare ett exempel. Ju mer färskvatten vi använder för att producera mat och kläder, och ju större klimatförändringar vi tillåter, desto större är risken för färskvattenbrist. För första gången har vi haft problem med vattentillgången i sydöstra Sverige i år, så problemet gäller även oss.
 
Från och med idag lever vi alltså på krita, dvs på framtida generationers resurser. Risken är stor att vi själva kommer att drabbas av vår ohållbara livsstil med klimatförändringar, vatten- och matbrist. Det här är ett globalt problem som världens ledare måste samarbeta om för att säkerställa att vi människor inte förgör oss själva. Så krasst är det.
 
Vad gör vi då? Framför allt; stöd politiker som tar de globala problemen på allvar, de som vågar ta svåra beslut och som vågar investera i ett mer hållbart samhälle. Det här gäller även företag, så välj arbetsgivare med omsorg. Sist men inte minst kan vi konsumenter visa vad vi vill genom att konsumera hållbart. Tips på det hittar du här på bloggen.
 
 
Läs mer:
 
 
 


Aktuellt / Overshoot Day / Permalink / 0
Till top