Sverige är bäst i världen på hållbarhet!

 
Foto: Lars Östberg, midsommarnatt
 
Nu är det slut på bloggsemestern och dags för höstens första inlägg. Vilken underbart fin sommar det har varit, alla batterier är laddade och det är med stor tillförsikt som jag ser fram emot denna höst. Mer om detta i kommande inlägg.
 
En anledning till min positiva inställning är att Sverige har rankats som bäst i världen på hållbarhet. Ett nytt index har tagits fram för att se hur väl olika länder uppfyller målen i Agenda 2030, FN:s nya mål för hållbar utveckling som världens länder enades om under 2015. SDG-index, sustainable development goals index, som det nya indexet heter, rankar länderna sins emellan för hur väl de uppfyller målen. Och här ligger Sverige bäst till. Se tabellen bredvid och hitta den fulla rapporten här.
 
I rapporten från Sustainable development solutions network och den tyska Bertelsmannstiftelsen har man använt tre olika metoder för att rangordna de 147 länder som ingår i jämförelsen. De 34 länder som inte är med beror på bristande information. I alla de tre beräkningsmetoderna hamnar Sverige på första plats. Vilket är både hedrande och något vi ska vara stolta över. Vår regerings ambition är att vara ett föregångsland, vilket man i och med detta kan säga att vi är.
 
Agenda 2030
 
Agenda 2030, SDG-målen, består av 17 huvudmål och 169 delmål, alla med avsikt att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Målet är att skapa en mer rättvis, jämställd och säkrare planet där även framtida generationer kan leva ett bra liv. Enligt vetenskapen skapar miljöförstöring, sociala orättvisor och stora ekonomiska klyftor oöverskådliga problem för oss människor, som till exempel recession, flyktingströmmar, klimatförändringar, massutrotning av arter, krig och brist på mat och vatten. Problemen har inga geografiska gränser utan drabbar alla. Problem som starkt påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt och som kommer att påverka oss alla. Stabilitet på alla nivåer är därför avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar framtid för mänskligheten, en värld som är fredlig, inkluderande och med en sund ekonomisk fördelning.
 
 
Än är Sverige inte i mål
 
Trots vår placering har även Sverige långt kvar innan målen är nådda i Agenda 2030. För oss handlar det till stor del om att bli bättre på miljömässig hållbarhet, som till exempel att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och att få alla företag att ställa om till att bli långsiktigt hållbara. Men också om social hållbarhet och att bevaka och utveckla våra demokratiska principer, jämställdheten, de mänskliga rättigheterna och den ekonomiska fördelningen i samhället. Något som vi kanske tar allt för mycket för givet i vardagen och glömmer bort att värna om.
 
Skulle vi istället titta på svenska konsumenters belastning, och räkna med importerade produkter och internationella resor, då ser situationen väldigt annorlunda ut. Då tillhör vi ett av de länder som belastar miljön och klimatet mest i världen. Två utmaningar som handlar om att påverka utlänska producenter och svenskarnas flygvanor.
 
Vill du lära mer om FN:s mål för hållbar utveckling?
 
I kommande inlägg kommer jag att beskriva vart och ett av de 17 målen, ett mål per inlägg. Tanken är att beskriva dem lite mer ingående och också ge exempel på vad vi som konsumenter kan bidra med för att driva utvecklingen i rätt riktning. Du kan följa inläggen under kategorin FN:s Agenda 2030. Här nedan i bilden kan ni se alla de 17 målen och mer finns att läsa på regeringens hemsida. Välkomna till en serie inlägg som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som konsument kan bidra.
 
Ser fram emot en hållbar höst tillsammans med er läsare!
 
Bild: The Global Goals, For Sustainable Development
 
 


Agenda 2030, Aktuellt / Agenda 2030, Hållbarhet, SDG index, hållbar utveckling / Permalink / 0
Till top