Varför är det så viktigt med biologisk mångfald?

Allt oftare får vi larmrapporter om att den biologiska mångfalden minskar drastiskt. Enligt Naturvårdsverket är 5 procent av vår artrikedom så hotad att många arter löper stor risk att dö ut. Det kan tyckas vara marginellt men enligt forskare på universitet som Berkeley, Stanford och Princeton dör arter ut 114 gånger snabbare än ”normalt” och därmed varnar de för att vi är på väg in i en sjätte massutrotning på jorden. För att klassificeras som en massutrotning krävs att minst hälften av alla arter dör ut. De fem tidigare massutrotningarna har berott på naturliga omständigheter som omfattande vulkanutbrott och meteoritnedslag. Den här gången skulle mänsklig aktivitet vara orsaken.

Jordens ekosystem är sårbara och känsliga för förändringar i t.ex. klimatet eller försurning av haven. Vid allt för stora påfrestningar hotas ekosystemen att kollapsa. Djungler kan bli öknar och korallrev kan bli livlösa stenar. Något som direkt slår mot oss människor. En hög biodiversitet ökar stabiliteten och förmågan hos våra ekosystem att klara förändringar. Lyssna på Kim Preshoff i TED Ed om varför det är så viktigt att bevara den biologiska mångfalden och varför människans aktivitet hotar dem.

 

 Aktuellt / biologisk mångfald, massutrotning / Permalink / 0
Till top