Så här minskar du din klimatpåverkan från transporter

Precis som för Sverige i sin helhet, är transporterna den stora klimatboven för oss konsumenter. Resor till och från jobbet, semesterresor med bil och flyg eller bara då vi åker och handlar mat. Av de totala koldioxidutsläppen kommer ca en tredjedel från väg-, båt- och flygtransporter. Då handlar det både persontransporter och transport av varor och gods.
 
Transportsektorn har alltså en grannlaga uppgift framför sig att få ned utsläppen av växthusgaser. Transporter behövs i samhället, både för att ta oss till jobbet och få tillgång till mat och andra förnödenheter. Och visst vill vi alla kunna resa på semester nu och då. Så här handlar det om att hitta nya fossilfria lösningar. I allt från då fordonen produceras till att de används i praktiken, det vill säga att hela värdekedjan är fossilfri.

Det här kan bli möjligt om vi i samhället bestämmer oss för det. Då krävs det att politikerna och näringslivet samarbetar och skapar förutsättningar för fossilfria transporter. Politikerna genom att formulera långsiktiga och transparenta ramverk, samt starka incitament som verkligen attraherar både producenter och konsumenter att välja fossilfria alternativ. Här krävs mod och handlingskraft av våra politiker, något som Tysklands förbundsråd visat prov på genom att de antagit en resolution om att förbjuda bensin- och dieselbilar från och med år 2030. Här borde Sverige och EU hänga på. Och näringslivet måste våga satsa på nya innovativa produktionsmetoder och infrastruktur för fossilfria bränslen. Detta kan endast ske om de har långsiktiga och konkurrensneutrala spelregler på marknaden. Det är en lång väg att vandra, men vi måste börja någonstans.

Vad kan då vi konsumenter göra?

Om vi tittar på vårt resande, så finns det ett antal saker som vi kan göra redan idag för att minska utsläppen. Här kommer några tips som gör att du steg för steg minskar klimatpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling. Här handlar det om att tänka i procentuell minskning, att stegvis minska. Senare, då politikerna och företagen kan erbjuda helt fossilfria lösningar är det bara att haka på.

  • Promenera och cykla mer – gratismotion som är bra för kropp och själ. Genom att cykla ett par dagar i veckan till arbetet så gör du gott för klimatet.

  • Åk mer kollektivt – även här får du mer gratis vardagsmotion och utsläppen minskar drastiskt.

  • Minska resandet genom att ha möten på nätet, både på arbetet och privat – jag har praktiserat middagsmöten och fikastunder med vänner via facetime, det går alldeles utmärkt

  • Byt flyg- och bilresor mot tåg – tåg är ett mycket behagligare och lugnare resesätt

  • Semestra mer i Sverige – det finns massor av saker att upptäcka på nära håll

  • Är det dags att byta bil? Köp en elbil. Eller sälj bara bilen och hyra/dela miljöbil då du verkligen behöver.

  • Om du flyger, flyg med ”gröna flygbolag”, minimera långresor och stanna borta längre när du väl flyger. Välj direktflyg och klimatkompensera dina resor genom att köpa utsläppsrätter. Kolla också på flygbolagens klimatpolicy.

Det finns naturligtvis många fler förslag på saker man kan göra för att minska utsläppen från vårt resande. Det första är att bli medveten om hur våra resor påverkar klimatet. Och därefter agera, steg för steg. Många bäckar små gör att vi till slut vänder den negativa utvecklingen på klimatet och når klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning. Låt oss alla försöka!
 
Läs mer:


Res hållbart / flyg, klimatpåverkan, konsumenter, transporter / Permalink / 0
Till top