Filmen som gör det självklart med ekologisk mat

Hur ska vårt framtida jordbruk se ut? Debatten går fortfarande hög om det är ekologiska jordbruk, med slutna kretslopp och mångfald, eller om det är det konventionella jordbruk med monokulturer, konstgödsel, brutna kretslopp och bekämpningsmedel, som gäller.
 
Allt handlar om vad vi sätter i fokus. Ska det handla om det konventionella jordbrukets fokus på pengar och volym som enda styrmedel? Och där jordarna långsamt men säkert degraderas till obrukbara jordar som inte längre kan generera näringsrik mat. Eller ska vi sätta mänskligheten i fokus där vi säkerställer långsiktigt hållbara jordar som kan producera mat till jordens befolkning, generation efter generation?
 
Det kan tyckas som ett enkelt val efter man har sett SVT:s film "Sista skörden". Mat producerad från ekologiska jordbruk med slutna kretslopp och där man gynnar mångfalden, borde vara det självklara valet för alla. Problemet är att vi inte känner till hur det går till och vilka ödesdigra effekter som det moderna jordbruket för med sig. Filmen ger ett nytt perspektiv om varför det är så viktigt med att bevara jordens funktionalitet. Så att både vi och framtida generationer kan få mat.
 


Aktuellt, Drick & ät hållbart / Sista skörden, ekologisk, ekologiskt jordbruk, jordbruk / Permalink / 0
Till top