Den 25 mars är det dags för Earth Hour. Nu viktigare än någonsin!

I morgon lördag,  är det dags för årets Earth Hour – världens största miljömanifestation som handlar om att stoppa all användning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Och istället byta till förnyelsebara energikällor som vind, sol och vattenkraft. Var med och visa att du står upp för klimatet genom att släcka lamporna mellan 20.30 – 21.30 lokal tid.

Varför?

Värmerekord efter värmerekord präglade hela 2016, och trenden fortsätter under 2017. Under januari-februari i år var den globala medeltemperaturen +1,11 grader varmare än normalt enligt NOAA (National Center for Environmental Information). Enligt Pär Holmgren är det högre än det förhistoriska klimatet och i år är bidraget från El Niño är mycket litet.

 

Många klimatexperter har reagerat kraftigt på att uppvärmningen av klimatet går så fort den senaste tiden. Se kurvans exponetiella form. Det innebär att vi redan nu passerat den gräns på 1,5 grader som klimatavtalet strävar mot, endast drygt ett år efter att avtalet slöts i Paris. Vilket är den gräns som klimatforskare rekommenderar att vi måste hålla oss under för att inte riskera dramatiska konsekvenser för livet på jorden. Problemet med växthuseffekten är att den inte är linjär, ju högre medeltemperatur är desto starkare blir växthuseffekten. Det beror på att jorden blir mörkare då snö och is smälter bort, och då permafrosten tinar avges starka växthusgaser som t.ex. metan från marken.

Keep it in the ground!

Redan för ett år sedan varnade klimatexperten Pär Holmgren i en artikel i SvD, att större varning än så här får vi inte. Pärs rekommendation redan då var att genast införa ett totalförbud mot all användning av fossilt bränsle. Vi har inte längre några marginaler att spela med. Även om vi skulle stoppa all användning idag, skulle medeltemperaturen stiga ytterligare ett antal decennier, enligt Pär. Nu har det gått ytterligare ett år.

Att tvärsluta använda olja, kol, bensin och diesel kommer inte att hända i första taget om jag känner våra politiker rätt. En bra förutsättning dock är att världens ledare har tagit ställning för en fossilfri värld. Men nu gäller det att vi börjar agera. Och det snabbt och kraftfullt. Alla länder, alla politiker, alla företag och alla vi konsumenter. Vi behövs allesammans för att få fart på omställningen.

Det här är den största utmaningen som människan stått inför och det handlar om överlevnad. Det största hotet är att vi inte reagerar på de (i våra ögon) små och långsamma förändringar som klimatförändringarna innebär. Och för oss som bor i städer märker vi nästan ingen skillnad, möjligen att det är lite varmare – men det ju bara tyckas skönt. Evolutionsmässigt är det en revolution som pågår därute i naturen. Genom att delta i Earth Hour visar du att du tagit ställning för att vi måste agera.

Läs mer om Earth Hour här.


Läs mer:Aktuellt / Värmerekord, earth hour / Permalink / 0
Till top